Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych to wydarzenie, którego celem jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań.

Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych w naszym mieście przy aktywnym udziale organizacji i jest realizowane w ramach współpracy pozafinansowej Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

W ramach VIII Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych.

FOP to wspólna inicjatywa organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Katowice, łącząca zarówno element dyskusji o miejscu i roli organizacji pozarządowych, jak i przedsięwzięcie promujące organizacje i oferujące mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego, to przestrzeń, w której mieszkańcy Katowic mogą się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców, to miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród Katowiczan,  to okazja do pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań.
Poza pierwszym wydarzeniem, które odbyło się w czerwcu, wszystkie kolejne odbywały się we wrześniu przed lub po Urodzinach Miasta. W 2015 i 2016 roku Festiwal odbył się jako impreza towarzysząca w ramach Urodzin Miasta Kocham Katowice, podobnie będzie w 2017 roku.


Więcej o FOP 2016 w zakładce VII KATOWICKIE DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Więcej o FOP 2017 w zakładce VIII katowickie dni organizacji pozarządowych

Zobacz film z FOP (relacja zaczyna się w trzeciej minucie)

http://katowicetv.eu/serwis-informacyjny-miasta-katowice-13.09.2016,775,nws.html

Zobacz film z zaproszeniem na FOP 2016:

fest_org_pozarzadowych_zapowiedz.wmv

Serdecznie zapraszamy katowickie organizacje pozarządowe na VIII Festiwal Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 8-9 IX. Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest profesjonalizacja III sektora.

Pierwszego dnia 8 IX (piątek), godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie inauguracyjne, które będzie okazją do porozmawiania oficjalnie i w kuluarach nt. tego czy i jak się profesjonalizować, a także do wymiany własnych doświadczeń i opinii nt. związanych z tym korzyści i wyzwań. A wszystko to w niebanalnej przestrzeni klubokawiarni „Drzwi Zwanej Koniem”, założonej przez spółdzielnię socjalną „Honolulu”.

Drugiego dnia 9 IX (sobota), w godz. 11.00-17.00 zapraszamy na katowicki Rynek do Miasteczka Festiwalowego, które celem jest m.in. promocja i lepsze poznanie działalności ngo. Ponadto w ramach miasteczka funkcjonować będą strefy:

- aktywnej i kreatywnej zabawy

- konsultacyjna – z info nt. budżetu obywatelskiego oraz miejsce badań ankietowych nt. działalności katowickich ngo

- edukacyjna – dyskusje, wykłady, warsztaty nt. związane z profesjonalizacją III sektora

- artystyczna (scena)