Festiwal Organizacji.jpg

Rozpoczynamy nabór na Festiwal Organizacji Pozarządowych 2018, adresowany do katowickich NGO.

Aby wziąć udział w Festiwalu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza - do 20 VIII.

Więcej szczegółów na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/katowicefop/

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem Nr 1967/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. wyłonił realizatora Festiwalu Organizacji Pozarządowych w 2018 roku.

http://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10420/1967-2018.pdf