Propozycje oraz uwagi organizacji pozarządowych

Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze.msg

Fundacja Wielki Czlowiek.msg

Fundacja z Pasja.msg

Fundacja Index do Przyszlosci.msg

Stowarzyszenie FAMI.LOCK.pdf

Stowarzyszenie Opoka.msg

Wiceprzewodniczaca Rady Pozytku.msg

..............................................................................................


Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad

„Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców

do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 31 maja br.

 

Propozycje można wnosić:

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

 • w dniach 17 kwietnia i 15 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

   w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2020 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

 • Plan konsultacji Programu wspolpracy 2020.doc