Agnieszka Lis.png

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Kształtowania Środowiska

Wydział Kultury

Wydział Edukacji i Sportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Katowice Miasto Ogrodów  — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

 ​

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

Wydział Promocji

Wydział Budynków i Dróg

Wydział Komunikacji Społecznej
Adres sekretariatu: k@katowice.eu tel. 32 25 93 144
Sprawy prasowe: bp@katowice.eu tel. 32 25 93 140
Sprawy zw. z budżetem obywatelskim: budzetobywatelski@katowice.eu tel.32 25 93 305
Sprawy zw. z konsultacjami społecznymi: konsultacje@katowice.eu tel. 32 25 93 654