Zespół 4 - ds. programów - Zakres działania:

1)  Wypracuje propozycję rozwiązania systemowego włączania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac nad projektami uchwał/programami oraz przed podjęciem decyzji strategicznych dla miasta (na podstawie konkretnych przykładów, którymi członkowie zespołu się zajmą)

Propozycja rozwiązania ujęta w punkcie 1) zostanie wypracowana podczas roboczych spotkań Zespołu - praca nad konkretnymi dokumentami według wskazań/potrzeb członków zespołu oraz w oparciu o informację ze strony UMK odnośnie planowanych prac nad nowymi programami/strategiami lub ich aktualizacją.
Notatka ze spotkania - 23 06 2015.doc