Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet
    • Programy dofinansowane z budżetu państwa

Edukacja Programy dofinansowane z budżetu państwa

Programy dofinansowane z budżetu państwa


Zapraszamy do zapoznania się z programami finansowanymi lub dofinansowanymi z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Programy są relizowane według właściwych dla nich rozporządzeń oraz zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów poz. 953 z dnia 25 maja 2021 r dot. określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice