Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet
    • przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Alpejska

Konsultacje Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu obszaru w rejonie ul. Alpejskiej

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu obszaru w rejonie ul. Alpejskiej


Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr LV/1164/22 z dnia 27 październik 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Alpejskiej w Katowicach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać do 11 stycznia 2023 r.

w formie papierowej na adres:

       Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice

lub elektronicznie:

        za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.


uchwała w spr. przystąpienia

skan ogłoszenia

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice