PGN LOGOTYPY.png 

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Katowicach

Z końcem 2006 roku Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy na rok 2020. Dla osiągnięcia tego ambitnego celu podejmowanych jest szereg działań w zakresie szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej. Działania te wymagają zaangażowania społeczeństwa, decydentów i polityków oraz wszystkich podmiotów działających na rynku. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące minimalnych wymagań efektywnościowych i etykietowania, „Zielone zamówienia publiczne" to tylko niektóre z tych działań.

Miasto Katowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce opracowało "Plan gospodarki niskoemisyjnej" (PGN). Dokument zawiera strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną miasta, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla miasta Katowice.

Realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej.

​W załączeniu wersja elektroniczna ulotki informacyjnej o wykonaniu przez miasto Katowice PGN.

Jednolita treść chwały nr LVI/1319/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice"na http://bip.um.katowice.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/

​Opracowanie PGN dla miasta Katowice zostało współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o dofinansowaniu:

http://www.katowice.eu/Strony/Tytu%C5%82-projektu-Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-Katowice.aspx

 

 PGN Strona tytułowa.jpeg

Ulotka do pobrania:
PGN Ulotka Katowice.pdf