• pomoc zwierzętom bezdomnym zapewnia Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach przy ulicy Milowickiej 1b.

Kontakt: tel/fax: 32/256 61 15; tel: dyżurny: 601 462 399

  • pomoc zwierzętom wolno żyjącym (dzikim) zapewnia Leśne Pogotowie Ośrodek Rehabilitacji i Schronisko dla Dzikich Zwierząt przy ul. Kościuszki 70 w Mikołowie, tel. 605-100-179.