​W ramach XI edycji projektu „Miejska Dżungla” w dniach 8 i 15 grudnia 2018 roku na terenie Katowic zostanie przeprowadzona akcja patrolowa, mająca na celu sprawdzenie prawidłowości kart parkingowych kierowców, którzy parkują na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Akcja zostanie przeprowadzona wspólnie z katowickimi harcerzami, uczniami katowickich szkół  we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską na parkingach przed supermarketami. W ramach akcji młodzież będzie wręczać naklejki „ Nigdy nie parkuję na miejscu osoby niepełnosprawnej” oraz ulotki "Łam bariery nie przepisy",  i będzie informować o przepisach „Prawo o ruchu drogowym” i wynikającej karze w przypadku nie stosowania się do przepisów zawartych w ww. Ustawie. W akcji parkingowej wezmie udział 37 katowickich szkół.