Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Poniżej  mogą Państwo uzyskać informacje na temat uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych

1. Podstawowe uprawnienia  więcej informacji

2. Procedura dotycząca postępowania w sprawie wytyczania wydzielonych miejsc postojowych- kopert dla osób niepełnosprawnych

  1. Należy zwrócić się z prośbą o wydanie opinii – klient wskazuje przez siebie proponowane miejsce

  2. Pracownik MZUiM przeprowadza wizję lokalną

  3. W przypadku negatywnej opinii MZUiM wystosowywane jest pismo z uzasadnieniem odmowy do klienta bądź wskazaniem miejsca alternatywnego

  4. W przypadku opinii pozytywnej MZUiM tworzy projekt organizacji ruchu

  5. Projekt organizacji ruchy jest zatwierdzany lub nie przez Wydział Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Katowicach

  6. MZUiM wykonuje projekt w terenie

  7. Postawienie znaku pionowego D18a i tabliczki T29 przy wyznaczonym miejscu postojowym przez MZUiM

  8. Malowanie poziome koperty wykonane białą farbą przez MZUiM

3. Karta parkingowa

Wymagane dokumenty:

- wniosek (w załączeniu)
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu podczas składania wniosku) wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
- dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katowice, ul. Gliwicka 102

w godzinach przyjmowania klientów:

poniedziałek 9.00 - 16.30

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katowice, ul. Gliwicka 102

w godzinach przyjmowania klientów:

poniedziałek 9.00 - 16.30

wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Kto może odebrać kartę parkingową:

 

Wnioskodawca, osoba upoważniona

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

 

Dodatkowe informacje:

 

opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł można wnieść:
- przelewem na konto bankowe: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17
40-032 Katowice

nr konta: 95 1020 2313 0000 3802 0514 9556

Z dopiskiem
„opłata za wydanie karty parkingowej”


 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 250 87 00 lub osobiście w godzinach urzędowania w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach (ul. Gliwicka 102).