logotypy 2018.jpg450x260_jelito.jpg

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do II edycji projektu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych oraz wziąć udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego.

Projekt jest skierowany do 400 mieszańców miasta Katowice, a także osób pracujących lub uczących się na terenie miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej.


Szczegółowe informacje dot. projektu:

  1. Informacje o programie
  2. Regulamin
  3. Spotkania edukacyjne