Alkoholizm.jpgZagadnieniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w strukturach Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 VIII piętro pokój nr 803.

    
Zobacz także:

Formy realizacji zadań
Miejsca pomocy dla osób uzależnionych oraz ich rodzin
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Programy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Sprawozdania
Środowiskowe Programy Profilaktyczne
Telefon Zaufania
Współpraca z NGO
Zobowiązanie do leczenia odwykowego
Kontakt