TELEFON ZAUFANIA dla mieszkańców miasta Katowice udziela porad we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer (32) 256 92 78.
Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 15.00 do 7.00.

Telefon zaufania.jpg


W ramach udzielonej dotacji z budżetu Miasta Katowice Ośrodek Interwencji Kryzysowej Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam" prowadzi pod numerem (32) 256-92-78 Miejski Telefon Zaufania. Ze wsparcia skorzystać można codziennie w godzinach od 15.00 do 7.00. Telefon funkcjonuje według następującego harmonogramu:

─ Specjaliści: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 15.00 do 19.00,

─ Terapeuci i pracownicy wspierający: codziennie od 15.00 do 7.00 (z wyłączeniem dyżurów specjalistów).

Ponadto, mieszkańcy Katowic skorzystać mogą także z Punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej pod numerem telefonu (32) 256-92-78 lub bezpośrednio w punkcie przy ul. ks. bpa H. Bednorza 22 w Katowicach (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty), według następującego harmonogramu:

─ Prawnik: czwartki od 14.30 do 16.00

─ Psycholog:

• poniedziałki od 15.00 do 17.00

• każdy ostatni wtorek miesiąca od 14.00 do 16.00

• 1, 2 i 3 środy miesiąca od 14.00 do 16.00

• każdy 1 i 2 piątek miesiąca od 15.00 do 18.00

─ Terapeuci:

• poniedziałki i środy od 17.00 do 19.00

• wtorki, piątki i soboty od 14.00 do 15.00

• 1 i 3 czwartki miesiąca od 14.00 do 15.00

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.