Programy profilaktyczne finansowe przez Urząd Miasta Katowice w 2016 roku:

  1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice.
  2. Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice.
  3. Profilaktyczna opieka nad uczniami.
  4. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice.
  5. Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych.
  6. Program profilaktyki zachorowań na grypę – „Słoneczna Jesień".
  7. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia".
  8. Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku - etap podstawowy.
  9. Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku - etap rehabilitacyjny.

Wykaz wszystkich realizatorów wybranych w 2017 roku w drodze otwartego konkursu ofert:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1239/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku: LINK