Wykaz klubów seniora działających na terenie Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS w Katowicach.


kluby seniora niezrzeszone.docx