Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


1. Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:

3 600 000,00 zł/1 180 327,86 zł/ 2 419 672,14 zł

Czas trwania: luty- listopad 2011

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa 5 domków kempingowych, modernizacja zaplecza techniczno-socjalnego oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicy Trzech Stawów w dzielnicy Os. Paderewskiego w Katowicach. Założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie nowej oferty noclegowej dla obiektu turystycznego „Camping 215” oraz przetworzenie na całoroczną placówkę.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie-znajduje się na liście rezerwowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


2. Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:
3 837 605,31zł/1 258 231,24zł/2 579 374,07zł

Czas trwania projektu: listopad 2011 - maj 2012

Opis projektu: W ramach realizacji projektu przebudowana zostanie cześć budynku wchodzącego w skład Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Schronisko zajmuje powierzchnię 1 785 m2 w budynku dydaktycznym. Efektem prac związanych z remontem obiektu będzie powstanie 25 dwuosobowych pokoi, wyposażonych w indywidualne węzły sanitarne, z czego 3 pokoje będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu usunięcia barier architektonicznych w budynku zostanie zainstalowana winda.
Wyremontowany obiekt zostanie również wyposażony w instalację sieci internetowej oraz system monitoringu.

Stan realizacji: Projekt złożony - oceniony pozytywnie - znajduje się na liście rezerwowej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


3. Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna; Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
550 000,00 zł/ 467 500,00 zł (85%)/82 500,00 zł.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa boiska do piłki nożnej mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach.

Czas trwania:
czerwiec – październik 2008

Stan realizacji: Projekt złożony - oceniony pozytywnie - znajduje się na liście rezerwowej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013