​​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


​Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna; Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
203 598,98 zł/ 166 171,49 zł (85%)/37 427,49 zł

Opis projektu: Projekt polega na budowie sali do zajęć ruchowych w miejsce przylegającego do budynku Przedszkola garażu, wykorzystywanego dotychczas jako pomieszczenie gospodarcze. Inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego garażu do rozmiarów sali o powierzchni użytkowej 65 m2 połączy powstały obiekt wewnętrzną komunikacją z istniejącym budynkiem przedszkola.

Czas trwania: luty 2010 – grudzień 2013.

Stan realizacji: zakończony, rozliczony. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013