Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół:

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach;
nazwa projektu: Żyjmy zdrowo;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach;
nazwa projektu: Magia natury zaprasza do zabawy;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach;
nazwa projektu: Zwalczanie ksenofobii poprzez głębsze zrozumienie
kultur europejskich;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach;
nazwa projektu: Międzykulturowy most;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

5. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach;
nazwa projektu: Jak możemy ci pomóc Ziemio?;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

6. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach;
nazwa projektu: Gościnność to nasz priorytet;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

7. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach;
nazwa projektu: Poznajemy swoje kultury;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

8. Realizator projektu: Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 7 w Katowicach;
nazwa projektu: Woda jest życiem;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

9. Realizator projektu: Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach;
nazwa projektu: Trzymaj formę, bądź czynny – bądź zdrowym i szczęśliwym;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

10. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach;
nazwa projektu: Uzdrówmy świat!
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności:

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach;
nazwa projektu: Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania – cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 58.248,00 EUR.

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Katowicach;
nazwa projektu: Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego – Praktyka zawodowa;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 25.660,00 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie:

1. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach;
nazwa projektu: Projekt zdalnie sterowanej ręki;
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 25.000,00 EUR.