​​​​​​​​​​​Patronat honorowy Prezydenta Miasta Katowice jest wyróżnieniem,  podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Swojej patronackiej aprobaty może też udzielić innym przedsięwzięciom, które miałyby szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, np. w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku. 
Poniżej  publikujemy  listę wydarzeń objętych patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice. Lista jest regularnie aktualizowana. Prosimy o sprawdzanie czy wnioskowane przedsięwzięcie zostało na niej zamieszczone. 

Jak otrzymać honorowy patronat Prezydenta Miasta Katowice?

Należy zapoznać się z regulaminem : 

Wypełnić wniosek (do pobrania): 


UWAGA ! Wypełniony wniosek  należy dostarczyć najpóźniej na  30 dni przed planowanym wydarzeniem :

1. Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1

2. Za pośrednictwem poczty  na adres:

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
z dopiskiem „Honorowy patronat"

3. Za pośrednictwem skrzynki PeUP na platformie SEKAP lub na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.W sprawach formalnych i proceduralnych : 
Wydział Promocji  tel. : 32 259 35 00
pon.-pt. 7.30-15.30 

W sprawach grafiki: 
Wydział Promocji  tel. : 32 259 30 90 
pon.-pt. 7.30-15.30