Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Projekt Statutu JP nr 4

Projekt Statutu JP nr 4

Zapraszamy mieszkańców Osiedla Paderewskiego i Muchowca do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do dokumentu


24 stycznia 2019 r. Rada Miasta Katowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (informacje na temat procesu dostępne są TUTAJ), podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec. Kolejnym formalnym krokiem będzie uchwalenie Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4, aby jednak Rada Miasta mogła podjąć uchwałę w tym temacie, projekt tego dokumentu przedstawia się do zaopiniowania mieszkańcom Osiedla Paderewskiego i Muchowca. 


Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderwskiego - Muchowiec zostały uruchomione zarządzeniem nr 236/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 kwietnia 2019 r. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Osiedla Paderewskiego i Muchowca. Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w termienie od 24 kwietnia do 13 maja 2019 r.


Treść projektu Statutu dostępna jest TUTAJ


Formularze konsultacyjne od 24 kwietnia będą dostępne:
  • w filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na terenie osiedla Paderewskiego (przy ul. Paderewskiego 65)
  • w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, p. 204a, II piętro)
  • oraz do pobrania poniżej

Wypełnione druki należy następnie w terminie od 24 kwietnia do 13 maja 2019 r:

  • wrzucić do urny znajdującej się w filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
  • dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice 
  • przesłać na adres e-mailowy: konsultacje@katowice.eu


Do pobrania:

plakat JP 4.pdf

formularz JP 4 24.04.docx


Wyniki


Konsultacje społeczne zakończyły się 13 maja 2019 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 mieszkańcy Jednostki wnieśli 3 uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które zostały zawarte w Raporcie z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Załącznik nr 1 - Stanowisko prezydenta Miasta Katowice ws. konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec

Załącznik nr 2 - zarządzenie nr 236/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 3 - uchwała nr VI/89/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice