Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Strona główna
Jesteś tutaj:

tramwaj-odrodzenie Pomiń łącza nawigacjiKoncepcja TNP

koncepcja_tnp.jpg

Odmiana komunikacji na południu

Linia będzie miała ok. 5,2 km długości, a na jej trasie stanie 8 przystanków (Brynów Kolejowa, Ochojec Szenwalda, Ochojec Górnośląskie Centrum Medyczne, Ochojec Kryniczna, Odrodzenia Łętowskiego, Odrodzenia Kościół, Kostuchna Park&Ride, Armii Krajowej Pętla).

Szybko i komfortowo

Dzięki tramwajowi na południu można będzie zapomnieć o staniu w korkach. Szacowany czas przejazdu z pętli Kostuchna do pętli Brynów wyniesie 10-12 minut, a z pętli Kostuchna na katowicki Rynek dojedziemy w 20-24 minuty. Dodatkowo do obsługi nowej linii zostaną skierowane najnowocześniejsze pojazdy wyposażone m.in. w bezprzewodowy Internet i klimatyzację dzięki czemu komfort podróży będzie na bardzo wysokim poziomie.

Optymalny wariant

Przystanki nowej linii tramwajowej zostaną umiejscowione w komfortowej odległości od zabudowań, natomiast samo torowisko pobiegnie w głównej mierze śladem linii kolejowej i ciepłociągu. Ponadto trasa przebiegnie przez teren zabudowany w taki sposób, że nie będą konieczne żadne wyburzenia. Wybrany wariant jest też najtańszy i ma kosztować ok. 110 mln zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na inne inwestycje.

Kompleksowa inwestycja

Oprócz linii tramwajowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie powstanie centrum przesiadkowe (Park&Ride) w Kostuchnie, dzięki czemu zasięg „Tramwaju na południe" będzie porównywalny z pozostałymi liniami tramwajowymi w mieście. Kolejnym krokiem będzie zintegrowanie z tramwajem rozkładów jazdy autobusów i umiejscowienie nowych przystanków. Razem z siecią tramwajową powstanie również wygodna i bezpieczna ścieżka rowerowa.

Z myślą o przyszłości

Zgodnie z opinią Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach budowa „Tramwaju na południe" to najlepsze możliwe rozwiązanie, które w perspektywie lat rozładuje korki w południowych dzielnicach miasta i zachęci mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Wybrany wariant „Tramwaju na południe" został pozytywnie zaopiniowany ponieważ jego realizacja w minimalnym stopniu wpływa na drzewostan, a w perspektywie znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza wynikająca z redukcji emisji spalin.

Na początku kwietnia w katowickim urzędzie miasta sformułowano zestaw 5 najważniejszych reguł, zgodnie z którymi będzie przebiegała budowa „Tramwaju na południe".

ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI:

1. Projektowanie z mieszkańcami
Inżynierowie przygotowujący projekty budowlane i wykonawcze w możliwie największej liczbie detali będą uwzględniali opinie codziennych użytkowników i sąsiadów inwestycji.

2. Budowa drogi najwcześniej po 2030 r.
Równocześnie z projektem linii tramwajowej i ścieżki rowerowej projektowana będzie droga. Jej budowa nie będzie jednak zrealizowana w obecnym horyzoncie Strategii Rozwoju Katowic.

3. Brak nowych barier pomiędzy lasem a mieszkańcami
Jest duża szansa, by sieć tramwajowa nie stała się nową barierą odgradzającą mieszkańców od lasu. Pewność, że to założenie uda się zrealizować na całej długości trasy, uzyskamy za kilkanaście miesięcy, gdy projektanci zakończą swoją pracę. Jednak w tym momencie wydaje się to bardzo prawdopodobne.

4. 2 nowe w miejsce 1 dotychczasowego drzewa
Sieć tramwajowa ominie rezerwat Ochojec. Jeśli realizacja prac będzie wymagała jednak zmian w drzewostanie w innych obszarach, to w miejsce jednego dotychczasowego drzewa – pomimo, że nie wymagają tego przepisy prawa – zostaną posadzone dwa nowe.

5. Planowanie w szerszym kontekście
Inwestycja jest elementem szerszego pakietu działań mających poprawić rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców południowych dzielnic miasta.


Zobacz też

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Log