Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne dot. projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego

Konsultacje społeczne dot. projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego

      

Mieszkańcy Śródmieścia w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r. mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego w Katowicach. Zadanie to zostało wpisane w Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok na kwotę 300.000,00 zł, a jego realizatorem jest Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 zgłoszony został projekt pt.: "Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową" na kwotę 750.000,00 zł. Decyzją mieszkańców Śródmieścia został on wybrany w powszechnym głosowaniu do realizacji w roku 2015.

Mając na celu powiązanie obu działań, dotyczących tego samego terenu, organizowane są spotkania robocze, w których uczestniczą przedstawiciele mieszkańców - opiekunowie społeczni miejsca, eksperci z Fundacji Napraw Sobie Miasto i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych etapów realizacji zadania, które będą się pojawiały w poniższym Kalendarium wydarzeń. 

Kalendarium wydarzeń


maj 2015


wizualizacja 1

wizualizacja 2

wizualizacja 3


Zapraszamy również do obejrzenia filmu


30 marca 2015 r. w auli Akademii Sztuk Pięknych odbędzie się spotkanie, w trakcie którego architekci zaprezentują projekt rewitalizacji podwórka. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w budynku przy ul. Raciborskiej 37. Zapraszamy.

zaproszenie na spotkanie

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu - projektem budowlanym, przygotowanym przez SLAS architekci.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.PDF


6 listopada 2014 r. w auli Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji zagospodarowania placu przy ul. ks. bpa Adamskiego autorstwa SLAS architekci. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób - mieszkańcy oraz przedstawiciele Zakładu Zieleni Miejskiej, Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieniem, Fundacji Napraw Sobie Miasto i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

1111111111111111.jpg 


 

Plik do pobrania:

koncepcja rys 1.jpg
 
 

2222222222222.jpg 

Plik do pobrania:

koncepcja rys 2.jpg


 

Skrócony opis koncepcji omawianej w trakcie spotkania:

Projekt zakłada zmianę linearnego i nieco monotonnego w charakterze deptaka w pełną meandrów parkową ścieżkę. Urozmaicanie kształtu ścieżki powoduje bardziej intensywne wykorzystanie terenu, zachęcając do spacerów i korzystania ze zlokalizowanych wzdłuż niej elementów zabawowo – rekreacyjnych. Program skweru będzie różnorodny, elementy placu zabaw oraz urządzeń fitness będą przemieszane z atrakcyjną topografią, miejscem dla kina letniego, grilla oraz naturalnym - parkowym charakterem miejsca. Sam plac zabaw oraz fitness celowo nie zostały zgrupowane w jednym miejscu, ale rozproszone wzdłuż całej trasy, tworząc ze ścieżki nierozerwalny element komunikacji i zabawy.

 

 

22 października 2014 r. prezentacja w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wstępnej koncepcji zagospodarowania placu przy ul. ks. bpa Adamskiego autorstwa SLAS architekci.

Prezentację można pobrać tutaj: PREZENTACJA _KONCPECJI_22_10_2014.pdf


 

14 października 2014 r. mieszkańcy wraz z zarządcą terenu - Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oraz przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych i Fundacji Napraw Sobie Miasto odbyli wizję lokalną terenu pomiędzy ulicami ks. bpa Adamskiego i Koszarową.

 

 8 października 2014 r. w siedzibie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach odbyło się spotkanie organizacyjne mające na celu powiązanie projektów "Projekt i realizacja placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego" oraz "Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, wybrani w trakcie konsultacji społecznych jako opiekunowie społeczni tego miejsca, oraz przedstawiciele Fundacji Napraw Sobie Miasto, Akademii Sztuk Pięknych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów i Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

 

 30 września 2014 r. ogłoszono wyniki głosowania nad wnioskami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015. Decyzją mieszkańców Śródmieścia jednym z zadań do realizacji będzie "Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową" w kwocie 750 000,00 zł.

 


 

11 września 2014 r. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach dokonał wyboru projektantów dla konsultowanego zadania. Wykonawcą została firma SLAS architekci.


 

10 września 2014 r. Prezydent Miasta przedstawił raport z konsultacji projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego radnym w trakcie LIII Sesji Rady Miasta Katowice.


 

1 września 2014 r. nastąpiła publikacja wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015, które postaną poddane głosowaniu. Wśród projektów zgłoszonych dla Śródmieścia znalazł się wniosek pt."Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową". W opisie zadania przygotowanym przez Wnioskodawcę czytamy:

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zdecydowali, że podwórko pomiędzy budynkami przy ul. Koszarowej i Adamskiego powinno służyć sąsiedzkiej integracji. Są już pieniądze na plac zabaw, który przyda się dzieciom, ale też rodzicom i dziadkom z całej dzielnicy. Potrzeba jeszcze środków na: proste chodniki i drogi, podjazdy dla wózków, stojaki na rowery, ławki, estetyczne śmietniki, uporządkowanie zieleni i nowe oświetlenie.


 

 

11 sierpnia 2014 r. został opublikowany Raport końcowy z procesu konsultacyjnego dot. projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego w Katowicach. Dokument ten zawiera między innymi wykaz wniosków mieszkańców zebranych w trakcie konsultacji wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta wobec pomysłów uczestników procesu. Raport został przekazany do jednostki realizującej zadanie - Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz do zarządcy terenu - Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Tym działaniem proces konsultacji przedprojektowych uruchomiony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2026/2014 został zamkniety.


 

1 lipca 2014 r. przedstawiono wersję roboczą Raportu z konsultacji społecznych. Raport opracowała strona społeczna współuczestnicząca w procesie - przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach p. Anna Pohl oraz przedstawiciel Fundacji Napraw Sobie Miasto p. Łukasz Harat. Do opublikowanego dokumentu mieszkańcy mieli możliwość wnoszenia swoich uwag do dnia 8 lipca za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych.

 

17 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. ks. bpa Adamskiego odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny. Spotkanie miało charakter otwarty, do uczestnictwa w nim zaproszono mieszkańców Śródmieścia z opisanego w Zarządzeniu obszaru.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania całego procesu. Głównym punktem zebrania było przedstawienie wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu, stworzonych w trakcie warsztatów projektowych, jakie odbyły się 21 maja 2014 r. Prezentacji dokonali sami mieszkańcy, którzy uczestniczyli w warsztatach, nastepnie koncepcje te zostały poddane pod dyskusję na forum. Oprócz zebranych informacji zwrotnych dotyczących sposobu zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Koszarową i ks. bpa Adamskiego, spośród mieszkańców wybrano grupę "opiekunów społecznych" projektu i inwestycji.


 


 


 

21 maja 2014 r. w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej odbyły się warsztaty projektowe w ramach prowadzonych konsultacji. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Śródmieścia, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w nich  w trakcie pierwszego spotkania 29.04.2014 r. Spotkanie miało charakter zamknięty.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją zebranych informacji, jakie mieszkańcy przekazali prowadzącym podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego. Nastepnie uczestnicy podzielili się na 3 zespoły i wraz z moderatorami przeszli do osobnych sal, gdzie w grupach kilkunastoosobowych dyskutowali nad propozycjami zagospodarowania terenu przy ul. ks bpa Adamskiego. Mieszkańcy pracowali na ortofotomapach, do dyspozycji mieli również mapy przedstawiające stan własnościowy terenu.

W trakcie spotkania wypracowano trzy koncepcje zagospodarowania terenu, które następnie zostaną przedstawione na spotkaniu podsumowującym proces konsultacyjny.


 


 
 


 

29 kwietnia 2014 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dot. projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego w Katowicach. Spotkanie zgromadziło około 70 uczestników, mieszkańców Śródmieścia. Zebranie miało charakter informacyjno - diagnostyczny, a jego celem było zgromadzenie wiedzy mieszkańców o terenie pomiędzy ul. Adamskiego a Koszarową, który został wytypowany do zagospodarowania.
Część diagnostyczna spotkania była prowadzona w podgrupach, na jej potrzeby przygotowano 5 stanowisk z ortofotomapami, przy których zgromadzeni uczestnicy odpowiadali na pytania moderatorów. Do współpracy przy moderowaniu spotkania zgłosili się p. Anna Pohl z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz ze studentami oraz przedstawiciele Fundacji Napraw Sobie Miasto, którzy społecznie wspierają proces konsultacyjny.
Podczas pierwszego spotkania zainteresowane osoby mogły również zgłosić chęć udziału w warsztatach projektowych, które planuje się zorganizować jeszcze w miesiącu maju br.

Wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych etapach procesu konsultacyjnego.


konsultacje Adamskiego.jpg 
konsultacje Adamskiego 2.jpg


kwiecień 2014

Zapraszamy mieszkańców Śródmieścia do społecznej dyskusji na temat zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Adamskiego. Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem nr 2026/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 kwietnia 2014 r.
Konsultacje mają charakter lokalny i obejmują swoim zasięgiem obszar Śródmieścia, wytyczony w następujących granicach:

  • - granica północna - przebiega wzdłuż ulicy Raciborskiej
  • - granica wschodnia - przebiega wzdłuż ulicy Strzeleckiej

- granica południowa - przebiega wzdłuż ulicy Mikołowskiej do ul. Kochłowickiej
- granica zachodnia - przebiega wzdłuż ulicy Koszarowej

Przyjętą formą konsultacji są otwarte spotkania z mieszkańcami. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji oraz do śledzenia działu Aktualności, gdzie na bieżąco będą się pojawiać informacje dotyczace poszczególnych etapów konsultacji.
PLIKI DO POBRANIA:

Raport końcowy.pdf
 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice