Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa

Rozkręca się turystyka biznesowa w Katowicach. Powrót do liczb sprzed pandemii

 • Rok 2022 był okresem powrotu do stanu sprzed roku 2020 – wynika z najnowszego raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020-2022".

 • Lata 2020-2022 to czas dynamicznych zmian gospodarczych w Polsce i na świecie, wywołanych w znacznej mierze czynnikami pozaekonomicznymi (pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę).  Mimo tego uczestnicy wydarzeń o charakterze konferencyjnym zostawili w Katowicach prawie 151 mln zł.

 • W 2022 roku goście nie korzystający z noclegu, wydali średnio w Katowicach 172,33 zł, z kolei wydatki korzystających z hotelu wyniosły średnio 837,73 zł

 • W 2022 roku w katowickich obiektach biorących udział w badaniu zrealizowano łącznie 6 426 wydarzeń biznesowych, w tym największym było Światowe Forum Miejskie WUF11


world_urban_forum.jpg

W latach 2020-2022 w Katowicach zrealizowano wiele ważnych wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych. Jednak w okresie od 28 lutego 2020 do końca 2021 r. niemal wszystkie musiały być realizowane w formie hybrydowej. Takie rozwiązanie wymuszone pandemią Covid-19 i restrykcjami z tym związanymi, skłoniło organizatorów do inwestycji i przygotowania nowoczesnych pomieszczeń na potrzeby transmisji obrazu i dźwięku, rozbudowy łączy internetowych, zakupów odpowiedniego oprogramowania i doskonalenia technik komunikacji w formule „online". W 2022 roku na terenie Katowic w obiektach biorących udział w badaniu zrealizowano łącznie 6 426 wydarzeń biznesowych, w tym kolejną edycję Intel Extreme Masters oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencję ABSL, Konferencję PRECOP, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego - Targi EXPO KATOWICE i Śląski Festiwal Nauki.

Jednak najważniejszym wydarzeniem okresu 2020-2022 było Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF11), które odbyło się w Katowicach w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 r. WUF to największe na świecie wydarzenie konferencyjne poświęcone rozwojowi miast. Odbywa się co dwa lata. Pierwsza sesja została zorganizowana w 2002 r. w Nairobi. Dotychczas forum gościło m.in.
w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Zabi. Wydarzenie to organizowane jest przez UN-Habitat, jedną
z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Światowe Forum Miejskie w Katowicach to wydarzenie, które po raz pierwszy w historii odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. W WUF11 uczestniczyło łącznie 17 000 osób, w tym 10 000 osób przyjechało osobiście ze 174 państw, a ponad 7 tys. osób dołączyło „online". Hasło polskiej edycji WUF brzmiało: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Podczas 5 dni Forum odbyło się ponad 500 sesji dyskusyjnych, paneli i merytorycznych spotkań. Wydarzenie realizowane było w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Spodku a także w wielu innych lokalizacjach (strefach) na ternie miasta.Delegaci korzystający z noclegu wydają więcej

W 2022 r. w Katowicach łączna liczba spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych wyniosła 6 426. W tym blisko 24% z nich (czyli 1 529) trwało dwa dni lub dłużej.

W porównaniu do poprzednich lat, zauważyć należy, iż rynek turystyki biznesowej powoli wraca do swojego poziomu z roku 2019, w którym odnotowano 6 453 wydarzenia. Zmniejszyła się jednak liczba uczestników wydarzeń, która w 2022 r. wyniosła 552 849 osoby, podczas gdy w 2019 r. było 1 020 187 osób. Wpływ na ten fakt ma pojawienie się wydarzeń hybrydowych.

Całkowita liczba dni konferencyjnych w Katowicach w 2022 r. wyniosła 7 962, czyli średni czas trwania konferencji i innych wydarzeń biznesowych wyniósł 1,24 dnia.

Najwięcej spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, jak i dni konferencyjnych odnotowano w październiku. Natomiast najwięcej uczestników takich wydarzeń odwiedziło Katowice w maju i czerwcu 2022 r.

Warto podkreślić, że tylko w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach w 2022 r. zrealizowano 301 różnych wydarzeń (biznesowych, sportowych, kulturalnych). Wzięło w nich udział stacjonarnie 688 621 osób. W tym 128 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, w których wzięło udział 234 087 osób (podczas gdy w 2019 r. było to 727 823 osób).

Z wydarzeniami biznesowymi i spotkaniami konferencyjnymi w Katowicach, związane są wydatki uczestników na różne usługi w obiektach konferencyjnych, jak i na terenie miasta. Ogólne wydatki badanego delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2022 r. wyniosły średnio 837,73 zł na osobę, w tym na nocleg 413,47 zł. Przy czym średni czas pobytu osoby nocującej w trakcie konferencji w Katowicach to 2,04 doby, zatem delegaci nocujący w Katowicach wydali średnio na jeden dzień około 409,85 zł (w 2019 r. było to 365,39 zł), a koszt jednego noclegu u takich osób wyniósł około 202,29 zł (w 2019 było to 194,74 zł). Delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki poniesione w Katowicach, ale nie skorzystali  z noclegu, wydali średnio w Katowicach w 2022 r. 172,33 zł. W 2022 r. całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych poniesione przez nich w Katowicach wyniosły ponad 151 mln zł (151 266 340,47). 

Podsumowanie w liczbach turystyki biznesowej w Katowicach w 2022 r.:

 • 6426 wydarzenia biznesowe

 • 25 hoteli, w których znajduje się 2 622 pokoje. Hotele te mogą pomieścić w pokojach 4 987 gości.

 • 301 różnych wydarzeń na terenie MCK (biznesowych, sportowych, kulturalnych). Wzięło
  w nich udział stacjonarnie 688 621 osób. W tym odbyło się  128 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, w których wzięło udział 234 087 osób.

 • Ogólne wydatki badanego delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2022 r. wyniosły średnio 837,73 zł w tym na nocleg 413,47 zł.

 • Delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki poniesione w Katowicach, ale nie skorzystali z noclegu, wydali średnio w Katowicach w 2022 r. 172,33 zł.

 • Całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych wyniosły prawie 151 mln zł


Zobacz cały raport: turystyka_biznesowa_katowice_2022.pdf


RAPORT_turystyka_biznesowa_Katowice_2019_internet.pdf

Raport Turystyka Biznesowa w Katowicach 2018.pdf

-Rynek turystyki biznesowej w Katowicach 2018-summary.pdf

Raport Turystyka Biznesowa w Katowicach_2017.pdf 

Kierunki rozwoju przemysłu wydarzeń w Katowicach w latach 2016 - 2020.pdf

Księga marki dla projektu.PDF

Księga znaku Convention Bureau Katowice.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice