Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa w Katowicach dynamicznie się rozwija

Dynamika zmian gospodarczych i politycznych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, stwarza wiele możliwości do realizacji spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. Dobra dostępność komunikacyjna oraz szerokie biznesowe zaplecze dla organizacji wielkich wydarzeń, rozwój przedsiębiorstw nowych technologii i usług, wydają silnymi atutami przyciągającymi organizatorów wydarzeń do Katowic.

W 2018 roku zrealizowano w Katowicach 6 170 wydarzeń biznesowych, w tym m.in.: Międzynarodową Konferencję COP24 czyli „24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych" w sprawie zmian klimatu, kolejną edycję Intel Extreme Masters, Europejski Kongres Gospodarczy, czy też Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

_MG_9053.JPG

W tych i innych wydarzeniach biznesowych i spotkaniach konferencyjnych w Katowicach w 2018 roku uczestniczyło 757 630 osoby.   

Administracja miasta kontynuuje promocję Katowic poprzez wydarzenia.

W 2018 r. wykupiono pakiety promocyjne w kolejnych wydarzeniach zrealizowanych na terenie miasta. Pracownicy Convention Bureau Katowice uczestniczyli także w wydarzeniach międzynarodowych zagranicą promując miasto Katowice i prowadząc rozmowy w sprawie realizacji kolejnych wielkich wydarzeń biznesowych w Katowicach.

Do znaczących wydarzeń w 2019 roku zaliczyć można m.in.: V Światową Konferencję Antydopingową, Europejską Konferencję Regionalną Interpolu. Będą to kolejne kamienie milowe w rozwoju turystyki biznesowej, różnych sfer życia społeczno-gospodarczego miasta Katowice, jak i promocji miasta, szczególnie na rynkach międzynarodowych.

Rynek turystyki biznesowej w Katowicach rozwija się, zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Łączna liczba spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, jak ich uczestników w Katowicach w 2018 roku jest nieco mniejsza niż przed rokiem, jednak zwiększają się wydatki osób odwiedzających takie wydarzenia, jak i wydłużyła się ich średni czas pobytu w Katowicach.

Kolejna edycja Raportu zawiera analizę rynku turystyki biznesowej (liczbę wydarzeń w mieście, liczbę uczestników, czas trwania wydarzeń biznesowych), a także analizę wielkości wydatków uczestników i ich strukturę. Pojawiły się w tym opracowaniu także porównania niektórych zmiennych charakteryzujących rynek turystyczny w Katowicach, do innych miast wojewódzkich.Raport Turystyka Biznesowa w Katowicach 2018.pdf

-Rynek turystyki biznesowej w Katowicach 2018-summary.pdf

Raport Turystyka Biznesowa w Katowicach_2017.pdf 

Kierunki rozwoju przemysłu wydarzeń w Katowicach w latach 2016 - 2020.pdf

Księga marki dla projektu.PDF

Księga znaku Convention Bureau Katowice.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice