Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dokumenty

Dokumenty

Miasto Katowice informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/1257/14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej; w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań, prowadzonych w szczególności na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych Katowic, istnieje możliwość składania ofert dotyczących organizacji ww. wydarzeń, zawierających świadczenia promocyjne na rzecz Miasta Katowice.


Oferty mają dotyczyć imprez, których termin przypada na rok 2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2019 r.


Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miasta Katowice
Wydział Promocji Referat Rozwoju Turystyki Biznesowej i Convention Bureau
Adres do korespondencji:
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
adres e-mail: convention@katowice.eu

Aktualny Wzór formularza dla organizatorów znajduje się poniżej:


-Informacja dla organizatorów wydarzeń zainteresowanych złożeniem oferty.pdf

-Formularz dla organizatora składającego ofertę.pdf

Miernik oceny atrakcyjności spotkań biznesowych i innych wydarzeń w Katowicach.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice