Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miasta partnerskie - Mobile

Miasta partnerskie - Mobile

​ 

 

mobile.gifMOBILE (USA, Stan Alabama)


 


Miasto położone nad Zatoką Meksykańską, liczące około 200 tys. mieszkańców, jest centrum prawie 500-tysięcznego zespołu miejskiego. Mobile jest miastem portowym (port morski i rzeczny), a także dużym ośrodkiem handlu międzynarodowego i rozwiniętym centrum przemysłu petrochemicznego. Mobile zostało założone przez Jean Baptiste de Bienville jako jeden z przyczółków francuskiej kolonizacji Ameryki. Z tego okresu pochodzi odrestaurowany staraniem mieszkańców Fort Conde - unikalny zespół nadmorskich twierdz. Kolejne wojny oddawały miasto w ręce Brytyjczyków, Hiszpanów i ponownie Francuzów, a w końcu decyzją Napoleona I w 1803 r. terytorium Luizjany zostało sprzedane rządowi Stanów Zjednoczonych - od tego momentu stało się miastem amerykańskim.


Podczas Wojny Secesyjnej Mobile było bronione przez armię Konfederacji. Po klęsce poniesionej przez Południe w jednej z bitew morskich tej wojny, miasto zostało zajęte przez marynarkę Unii pod dowództwem admirała Farraguta. Od tego czasu stało się bazą Marynarki Stanów Zjednoczonych i domem marynarzy walczących na oceanach świata. Ta tradycja zrodziła Muzeum Morskie, którego główną atrakcją jest pancernik USS Alabama - okręt z II wojny światowej biorący udział w konwojach atlantyckich i bitwach na Pacyfiku. Bogatą historię Mobile eksponuje Muzeum Miejskie, Muzeum Straży Pożarnej "Phoenix" oraz Carlen House - Muzeum Wnętrz XIX-ego Wieku. Miasto posiada też świetnie utrzymaną Starówkę.


Dzisiejsze Mobile to miejsce pracy i wypoczynku ponad 300 tys. osób. Port jest zdolny do przeładunku największych jednostek oceanicznych (37 mln ton rocznie), a jednocześnie leży przy ujściu sieci rzek i kanałów sięgających na północy aż po Chicago. Miasto dysponuje też dużym portem lotniczym, obsługującym rocznie około 400 tys. pasażerów. Jest ośrodkiem wydobywczym ropy naftowej z oceanicznych platform wiertniczych, największym producentem papieru w USA, ośrodkiem przemysłu komputerowego, silników lotniczych oraz przetwórstwa ryb. Mobile Bay posiada drugie co do wielkości zasoby gazu naturalnego. Czyste powietrze i wody Zatoki Meksykańskiej sprzyjają rozwojowi żeglarstwa i innych sportów wodnych.


Do najważniejszych wydarzeń kulturalno-sportowych miasta Mobile należą organizowane co roku:
- Międzynarodowy Festiwal w Mobile,
- Festiwal Jazzowy w Mobile,
- Festiwal Azalii,
- Młodzieżowe Amatorskie Mistrzostwa Futbolu Amerykańskiego,
- Wybór Miss Nastolatek (America's Young Women of Year),
- "Mardi Gras" (Karnawał w Mobile).

Głównym celem Międzynarodowego Festiwalu w Mobile ustanowionego w 1982 r. przez Sister Cities International jest promocja w zakresie wspólnego zrozumienia ludzi różnych kultur i narodowości żyjących na obszarze miasta.


Mieszkańcy Mobile są również miłośnikami muzyki symfonicznej i baletu. Czołowymi zespołami artystycznymi są Ballet Bienville i Ballet Mobile. Ich występy przyciągają tysiące słuchaczy rocznie, podobnie jak występy operowe i muzyka klasyczna. Miasto jest też znaczącym centrum naukowo-edukacyjnym w południowej części Stanów Zjednoczonych. Posiada trzy szkoły wyższe:

- The University of Mobile

- The University of South Alabama

- Bishop State Community College.

W Mobile mają swój dom m.in. takie znane osoby jak Jimmy Buffet (artysta estradowy) oraz Winston Groom (autor Forrest Gumpa). Charakterystycznym symbolem miasta jest piękny kwiat azalii, występujący licznie na tym terenie.

Mobile często jest również nazywane "miastem sześciu flag", które na oficjalnej, okrągłej pieczęci miasta w sposób symboliczny ilustrują jego barwną historię.

Na przestrzeni wieków nad miastem powiewały kolejno flagi:

- hiszpańska (1540-1699 r.), jeszcze z czasów konkwistadorów, poszukujących na tych terenach drogocennych kruszców oraz sławy;

- francuska (1699-1763 r.) z czasów kolonizacji francuskiej, prowadzonej na tych ziemiach z inicjatywy Ludwika XIV, wyobrażająca królewskie złote lilie rodu Bourbonów na białym tle;

- brytyjska flaga narodowa (1763-1779 r.), popularnie zwana "Union Jack", powstała w 1606 r. z połączenia flagi Anglii (czerwony krzyż patrona Anglii - św. Jerzego na białym tle) oraz Szkocji (biały krzyż patrona Szkocji - św. Andrzeja na niebieskim tle). W 1801 r. nałożono na nią także flagę Irlandii (czerwony krzyż patrona Irlandii - św. Patryka na białym tle);

- ponownie hiszpańska flaga "Castile and Leon" z wizerunkiem zamku i lwa na czerwono-żółtym tle (1779-1803 r.);

- gwiaździsto-pasiasty sztandar Stanów Zjednoczonych Ameryki

(1803-1861 r.), tzw. "Stars and Stripes", w którym ilość gwiazd odpowiada ilości stanów, pierwotnie oficjalny sztandar północnych stanów Unii;

- flaga Republiki Alabamy, obecna zaledwie przez miesiąc (11.01-10.02.1861 r.)

- flaga Konfederacji (1861-1865 r.) z 13 gwiazdami oznaczającymi siedem skonfederowanych stanów i charakterystycznym, ukośnym "Krzyżem Południa" na czerwonym tle ;

- ponownie flaga Stanów Zjednoczonych (od 1865 r. do chwili obecnej).


Położenie geograficzne, walory przyrodnicze, rozwinięta struktura społeczno-gospodarcza miasta, uczelnie wyższe oraz duże bogactwo kulturalne tego ośrodka czynią Mobile jednym z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznych miast południa USA.


WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Zainteresowanie Katowicami w Mobile pojawiło się już w końcu lat osiemdziesiątych w związku z tournee koncertowym katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w tej części USA, ale również jako rezultat wizytujących Górny Śląsk przedstawicieli Polonii amerykańskiej stale zamieszkujących w Mobile. 14 marca 1990 r. z inicjatywy polonijnej organizacji Polish Heritage Society (Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego) doszło w Katowicach do podpisania Proklamacji o miastach siostrzanych, a w czerwcu 1994 r. podczas wizyty delegacji amerykańskiej z Burmistrzem Mobile w Katowicach podjęto decyzję o powołaniu katowickiego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mobile.

Współpraca obu siostrzanych miast objęła wiele obszarów życia.

W latach 1991-1995 prowadzono akcję delegowania z Mobile nauczycieli języka angielskiego (około 20 osób), którzy zasilili szczupłą kadrę lektorską w katowickich szkołach. Śląska Akademia Medyczna natomiast zorganizowała studia medyczne dla młodych Amerykanów.

W 1992 r. w Mobile i miastach aglomeracji wystąpił dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Tysiąclatki". W tym samym roku amerykańska delegacja brała udział w obchodach 70 rocznicy powrotu Górnego Śląska do Macierzy.


Pod przewodnictwem Prezydenta Katowic w 1993 r. w Mobile przebywała delegacja miasta Katowice. Celem tej wizyty było rozpoznanie możliwości i uściślenie zakresu współpracy między środowiskami gospodarczymi i kulturalnymi obu miast, a także udział przedstawicieli Katowic w Międzynarodowym Festiwalu w Mobile.


Ponowna wizyta władz Katowic miała miejsce w 1996 r. Zaproponowano wówczas kolejne pola współpracy, zwłaszcza w sferze ekonomicznej.

W marcu 1997 r. w XIV Międzynarodowym Festiwalu w Mobile uczestniczyły dwa zespoły artystyczne z Katowic, a mianowicie Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" oraz Zespół Pieśni i Tańca Tysiąclatki.

W latach 1998-2002 miały miejsce kolejne wizyty członków Polish Heritage Society of Mobile i spotkania z władzami oraz innymi przedstawicielami miasta Katowice, m.in. wizyta w dniu 22 maja 2001 r. Pani Esteli Dorn - Dyrektora Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego w Mobile, podczas której wręczono Prezydentowi Katowic tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mobile, uprzednio przyznany przez Burmistrza Mobile oraz rozważano udział polskich artystów w Międzynarodowym Festiwalu w Mobile w nadchodzących latach, czy spotkania z oficjalną delegacją miasta Mobile w dniach 10-13.05.2002 r. połączone z wystawą prac Pani Ann Calagaz - znanej artystki-plastyk z Mobile.


Charakterystyczną cechą współpracy Katowic z Mobile jest jej rozwój głównie na poziomie instytucji i stowarzyszeń, co nadaje tym kontaktom bardzo konkretną formę, zgodną z zainteresowaniami poszczególnych środowisk.

8-11 września 2005 r. z okazji 15-ej rocznicy podpisania Proklamacji o miastach siostrzanych pomiędzy Mobile (Stan Alabama, USA) i Katowicami oraz uroczystości 140-lecia naszego miasta Katowice w stolicy Górnego Śląska przebywała oficjalna delegacja miasta Mobile, reprezentowana przez członków Rady Miejskiej oraz przedstawicieli Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Society). W trakcie pobytu w Katowicach goście z USA spotkali się m.in. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z młodzieżą z katowickich liceów.


18-23.02.2008 r. Na zaproszenie Burmistrza Mobile oficjalną wizytę w tym amerykańskim mieście złożyła czteroosobowa delegacja przedstawicieli Katowic na czele z Przewodniczącym Rady oraz Prezydentem Miasta Katowice. W czasie licznych spotkań, zorganizowanych przez stronę amerykańską, omówione zostały przyszłe kierunki działań i obustronnej współpracy oraz możliwości inwestycyjne obu miast. Wizyta w Mobile potwierdziła korzyści, jakie płyną z możliwości partnerskiej wymiany doświadczeń dla obydwu miast, które obecnie realizują podobne cele, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji strefy śródmiejskiej i funkcjonowania takich instytucji jak np. Convention Center i Civic Arena w Mobile oraz Spodek i będące w planach Centrum Konferencyjne w Katowicach. Omówiono również propozycje projektów artystyczno-kulturalnych.  


W czerwcu 2009 r. gościł w Katowicach Pan Jim Siewert - członek Polish Heritage Society w Mobile. W dniu 2 czerwca 2009 r. uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta Katowice oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice. Podczas spotkania omówiono cele bieżącej wizyty, podsumowano dotychczasową współpracę obu miast i przedyskutowano wstępnie kilka pomysłów dotyczących przyszłych projektów oraz organizacji obchodów 20 rocznicy współpracy partnerskiej Katowic i Mobile przypadającej w 2010 r.


Ponadto, Pan Jim Siewert wziął udział w dwóch lokalnych konferencjach:


- w dniu 28 maja 2009 r. w konferencji: „Miasta partnerskie Katowic”, gdzie przedstawił studentom akademii Ekonomicznej w Katowicach prezentację o mieście Mobile oraz


- w dniu 4 czerwca 2009 r., w konferencji pt.: „Drogi do wolności. Doświadczenia roku 1989 r. w Europie Środkowowschodniej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas której zaprezentował uczniom śląskich liceów własny archiwalny materiał filmowy o Katowicach z okresu historycznych przemian.  


W dniach 20-29.10.2010 r. gościł w Katowicach Pan Jim Siewert - przedstawiciel tego amerykańskiego miasta partnerskiego Katowic, który m.in. uczestniczył w dniu 22.10.2010 r. w uroczystym otwarciu Placu Miast Partnerskich w dzielnicy Ligota.


Zapraszamy do odwiedzenia: www.alabamamosaic.org strony poświęconej historii stanu Alabama i miasta Mobile.

W dniu 22.06.2012 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie z Panem Williamem Hightowerem - przedstawicielem sektora biznesu w Mobile, którego przyjął Pan Wiceprezydent Marcin Krupa.

Amerykański gość przebywał na Śląsku w związku z Projektem "Outback America", którego głównym celem jest pomoc uczestnikom w budowaniu dobrych relacji społecznych oraz umacnianie i przywracanie więzi pomiędzy członkami rodzin, a także różnych społeczności, w których funkcjonują na co dzień, m.in. w oparciu o wartości religijne.

Obserwując pozytywny wpływ działań realizowanych w ramach Projektu "Outback" na terenie USA, które bardzo często przyczyniały się do poprawy jakości życia uczestników (w tym również życia zawodowego), amerykańscy organizatorzy postanowili podzielić się swymi cennymi doświadczeniami z zainteresowanymi osobami, także spoza Stanów Zjednoczonych.

W czasie spotkania Pan Bill przekazał również pisemne pozdrowienia od Burmistrza Miasta Mobile - Pana Samuela L. Jonesa.

W dniu 23.09.2013 r. przedstawiciele władz miasta Katowice w osobach Pana Jerzego Forajtera – Przewodniczącego Rady Miasta Katowice oraz Pana Marcina Krupy – Wiceprezydenta Miasta Katowice przyjęli sześcioosobową delegację, której przewodniczył Pan Richard Stimpson - szef projektu Outback America oraz brat burmistrza-elekta miasta Mobile – Pana Sandy Stimpsona. Wizyta rodziny Stimpson związana była z realizacją kolejnej edycji projektu Outback Poland w województwie śląskim (okolice Skoczowa) w dniach 20-22.09.2013 r. Głównym celem projektu Outback jest umacnianie więzi międzyludzkich, zwłaszcza pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Podczas spotkania Pan Richard Stimpson przekazał też na ręce Pana Wiceprezydenta Krupy dwa listy – od obecnego burmistrza oraz burmistrza-elekta, natomiast Pan dr Marian Ciesielski – wieloletni, aktywny działacz na rzecz współpracy miast Katowice-Mobile i przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mobile w Katowicach scharakteryzował najważniejsze inicjatywy zrealizowane przy współudziale obydwu miast, podczas gdy Pan Henryk Król – jeden z partnerów biznesowych strony amerykańskiej, przybliżył realizację projektu Outback w Polsce. Strona amerykańska zaproponowała także organizację tego wydarzenia w Katowicach we współpracy z Miastem. Po spotkaniu goście w towarzystwie przedstawiciela Wydziału Promocji UMK zwiedzili centrum Katowic oraz zabytkową dzielnicę Nikiszowiec. ​

W dniach 10-17 września 2015 r. z okazji 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, przebywał z wizytą w Katowicach przedstawiciel Miasta Mobile – Pan James Siewert. Wziął on udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września, podczas której przedstawił wybrane aspekty współpracy pomiędzy Katowicami i Mobile oraz opowiedział o swym osobistym zaangażowaniu w te kontakty. Następnie, wraz z innymi gośćmi zagranicznymi zwiedził wystawę obrazującą dzieje Śląska pt.:"Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów", znajdującą się w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego oraz wysłuchał koncertu Zespołu „Extempore" prezentującego muzykę XVII i XVIII wieku.

W dniu 12 września natomiast, wraz z przedstawicielami delegacji z pozostałych miast partnerskich, złożył wizytę w Muzeum – Izbie Pamięci Kopalni „Wujek” oraz zwiedził Akademię Muzyczną, a wieczorem wysłuchał koncertu jubileuszowego w siedzibie NOSPR w wykonaniu hiszpańskiego kompozytora i gitarzysty Paco Peña, a ponadto Flamenco Dance Company, jak również Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Cameraty Silesia", w tym utworu okolicznościowego napisanego z okazji 150-lecia Miasta Katowice.


W dniach 19-23 października 2015 r. przedstawiciele miasta Katowice oraz firm COIG S.A., Famur S.A. i Polska Technika Górnicza S.A. odbyli misję gospodarczą do Stanu Alabama w USA. Misja ta - współorganizowana przez pochodzącego z Mobile Senatora Senatu Stanu Alabama Pana Billa Hightowera - miała na celu wzmocnienie współpracy gospodarczej miasta Katowice z amerykańskim samorządem oraz instytucjami okołobiznesowymi, w tym m.in. z Birmingham Business Alliance, Mobile Area Chamber of Commerce czy Alabama Department of Commerce. Ponadto, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa spotkał się z Panem Sandy Stimpsonem – Burmistrzem Mobile podkreślając, że miasto Katowice jest głęboko zaangażowane w rozwijanie bilateralnych kontaktów ze swym amerykańskim partnerem. Wyraził nadzieję, że: „dzięki takim misjom obydwa samorządy będą mogły się lepiej poznać i czerpać ze swych najlepszych doświadczeń, udoskonalając tym samym swoją działalność administracyjną, a udział przedstawicieli polskich firm w misji będzie sprzyjał nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych i międzynarodowej ekspansji handlowej. Wyraził także przekonanie, że silne katowickie firmy są niezbędne, by nasze miasto stanowiło nadal jeden z głównych ośrodków gospodarczych Polski”.Polskie firmy, które zgłosiły chęć udziału w organizowanej misji, spotkały się również z amerykańskimi firmami m.in. z sektora przemysłu i górnictwa. W trakcie misji przedstawiciele polskich firm nawiązali kontakty z Vulcan Materials Company, Cliffs Natural Resources, Continental Motors, BAE Systems, jak również z University of South Alabama, Mitchell Cancer Institute i Innovation Depot. Nawiązywanie kontaktów handlowych z amerykańskimi firmami - głównie z sektora przemysłu i górnictwa - przez COIG, FAMUR i PTG stanowi przemyślaną strategię promocji katowickich firm związanych z szeroko pojętym sektorem okołogórniczym, który zmaga się z wieloma wyzwaniami w ostatnim czasie.  ​

Wydział Promocji wysłał gadżety oraz materiały promocyjne dotyczące Katowic w związku z organizacją w dniu 18 listopada 2017 r. polskiego stoiska podczas 34. Dorocznego Międzynarodowego Festiwalu w Mobile przez Pana Jima Siewerta – byłego przewodniczącego Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Mobile.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice