Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Pełnomocnik Prezydenta

Pełnomocnik Prezydenta

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
Agnieszka Lis 
Rynek 1, pokój nr 808
tel.  32 2593 746,
e-mail:  agnieszka.lis@katowice.eu 

Z dniem 1 marca 2015r. Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice powołał Agnieszkę Lis na Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych w strukturze Wydziału Polityki Społecznej.

Do najważniejszych zadań Pełnomocnika należy:

 1. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Katowice w sprawach dotyczących współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji.

 2. Udział w tworzeniu standardów współpracy miasta Katowice z III sektorem.

 3. Koordynowanie działań i bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 4. Udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska katowickich organizacji pozarządowych.

 5. Kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 6. Pełnienie roli doradczej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy miastem Katowice a organizacjami pozarządowymi.

 7. Udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

 8. Udział w pracach Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innych branżowych zespołach konsultacyjno-doradczych powołanych w Urzędzie Miasta Katowice oraz zespołów o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych.

 9. Udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 10. Współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 11. Współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych.

 12. Wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

 13. Monitorowanie działalności Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 14. Udział w pracach komisji konkursowych.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice