Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXV/561/12 z dnia 25 lipva 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu przy ul. Mieszka I, pomiędzy kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych a terenem cmentarza na osiedlu Tysiąclecia

PLAC PODWYŻSZENIA KRZYŻAUchwała weszła w życie z dniem podjęcia.