Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXI/469/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. nadała nazwę  placowi wzdłuż rzeki Ślepiotki w rejonie ulic: Gen. Zygmunta Waltera Jankego oraz Lucjana Szenwalda w dzielnicy Piotrowice 
 

SKWER KSIĘDZA WALDEMARA DEKIELAUchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. dnia 25 kwietnia 2012 r.