Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/301/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała placowi położonemu w Katowicach w rejonie alei Księżnej Jadwigi Śląskiej na osiedlu Tysiąclecia

SKWER PIOTRA URBAŃCZYKA


Uchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 364.