Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXI/470/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. nadała nazwę  placowi położonemu u zbiegu ulic: Szopienickiej i Górniczego Dorobku

SKWER RYBKAUchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. dnia 25 kwietnia 2012 r.