Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Kolonia 30 lat współpracy

Kolonia 30 lat współpracy


15 marca 1991 roku Kolonia i Katowice stały się miastami bliźniaczymi. W ten dzień ówczesny Prezydent Miasta Katowice Jerzy Śmiałek oraz Nadburmistrz Kolonii, Norbert Burger, obecnie Honorowy Obywatel Katowic, podpisali umowę o partnerstwie miast. To już trzydzieści ważnych lat, przepełnionych wspólną ciężką pracą w wielu dziedzinach: kultury, sportu, medycyny, wymian szkolnych, eksperckich. Nasze partnerstwo to też lata wzajemnego poznawania się, zrozumienia i nauki, ale przede wszystkim przyjaźni.

Am 15. März 1991 wurden Köln und Kattowitz Partnerstädte. An dem Tag haben der ehemalige Kattowitzer Stadtpräsident Jerzy Śmiałek und sein Kölner Amtskollege Norbert Burger, der zum Ehrenbürger der Stadt Kattowitz ernannt wurde, eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit unserer beiden Städte unterzeichnet. Das sind bereits dreißig wichtige Jahre, gefüllt mit gemeinsamer Arbeit in verschiedenen Bereichen: Kultur, Sport, Kunst, Schul- und Expertenaustausch. Unsere Partnerschaft das sind auch die viele Jahre des gegenseitigen Kennenlernens, der Verständigung und des Lernens, aber vor allem der Freundschaft.

Życzenia z okazji 30 lecia


 


 


 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice