Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Dysponująca własnym budżetem Unia Europejska wspiera państwa członkowskie w finansowaniu działań mających na celu z jednej strony rozwiązywanie ich problemów, z drugiej natomiast – pomaga skorzystać z pojawiających się szans służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu danego regionu.

Katowice dzięki środkom z funduszy europejskich zrealizowały wiele projektów, które nie tylko zmieniły przestrzeń miasta (np. budowa obiektów w Strefie Kultury, duże inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej), ale i co szczególnie ważne – podniosły poziom życia mieszkańców, chociażby poprzez otrzymane wsparcie dla ludzi młodych, rozwój zrównoważonego transportu czy zwiększenie efektywności energetycznej.

Pierwszy okres programowania środków europejskich, tj. lata 2004–2006, był dla Miasta Katowice czasem debiutu, w którym składane były projekty infrastrukturalne, edukacyjne, naukowo
–badawcze oraz informatyczne. Właściwie zrealizowane projekty pozwoliły na gruntowne przygotowanie się do absorpcji o wiele większych funduszy dostępnych od 2007 r.

Kolejny okres, przypadający na lata 2007–2013, był dla państw mogących skorzystać ze środków funduszy strukturalnych czasem wielkiej szansy na rozwój tak społeczny, jak i gospodarczy. Środki finansowe przeznaczone na rozwój regionów stanowiły ponad 1/3 całego budżetu Unii Europejskiej, z czego dla Polski przewidziana była kwota ponad 67,3 mld EUR. Większe środki finansowe oznaczały więcej możliwości na szeroko rozumiane inwestycje. Dzięki dostępności funduszy europejskich wybudowano w tym czasie m.in. Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

W ramach perspektywy finansowej, obejmującej lata 2014–2020, oprócz procedury konkursowej pozyskiwania dofinansowania, istniało również narzędzie służące polityce rozwoju regionalnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).  Ideą ZIT była współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Aby realizować projekty w formule ZIT, musiały być one zintegrowane i komplementarne. Taką zasadą kierowało się Miasto Katowice przygotowując projekty w ramach perspektywy 2014-2020. Na ten cel w Subregionie Centralnym, do którego należą Katowice, zostały przeznaczone środki w wysokości 790 mln EUR.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027 układ i zakres wsparcia programów krajowych i regionalnych będzie zbliżony do tych z poprzedniej perspektywy. Głównymi celami polityki spójności UE na lata 2021-2027 pozostają w dalszym ciągu wsparcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej realizującej cele Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w perspektywie finansowej 2021-2027, około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów krajowych. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. 


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 

Portalu Funduszy Europejskich - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

funduszeeuropejskie.gov.pl


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice