Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2012 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2012 roku

 

Program Uczenie się przez całe życie Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów:


1. Realizator projektu: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach;
Tytuł projektu: - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa;
Okres realizacji projektu: - wrzesień 2012 - czerwiec 2013;
Kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 4806,00 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół:

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach;
nazwa projektu: Zdrowy styl życia;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

 nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

im. K. Miarki w Katowicach;
nazwa projektu: Stawać się dorosłym;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15 000,00 EUR.

3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza

w Katowicach;
nazwa projektu: Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka
w Katowicach;
nazwa projektu: Nauka nieocenioną wartością; docenianie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

5. Realizator projektu: XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego
w Katowicach;
nazwa projektu: Alternatywne źródła energii;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

6. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach
- Gimnazjum nr 24 z językiem nauczania francuskim im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
nazwa projektu: Podróż językowa,
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

7. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka
w Katowicach;
nazwa projektu: Przez naukę do zdrowej przyszłości;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności:


1. Realizator projektu: Zespół szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach;
Tytuł projektu: Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny;
Okres realizacji projektu:11.02.2013-15.02.2013;
Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 14016,00 EUR.

2. Realizator projektu: Zespół szkół Handlowych w Katowicach;
Tytuł projektu: Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych
w kształceniu odpowiedzialnego handlowca;
Okres realizacji projektu: 24.02.2013-09.06.2013;
Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 101140,00 EUR.

Tradycją się stało, że uczniowie Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa mieszczącego się w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 60 zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe na praktykach zagranicznych finansowanych z funduszy europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Wiosną 2013 roku dwie 20-osobowe grupy odbyły trzytygodniowe praktyki w Hiszpanii w miastach Cordoba i Granada realizując projekt: „Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształceniu odpowiedzialnego handlowca”.
Wartość projektu wyniosła 101 140 €.
Założenia projektu zostały wypracowane wspólnie z pracodawcami współpracującymi ze szkołą. Celem projektu było zapoznanie się ze sprzedażą towarów regionalnych i realizacją idei FairTrade w hiszpańskim handlu oraz organizacjami wspierającymi taką działalność.
Przygotowując się do wyjazdu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach m.in. doskonalili język angielski oraz poznawali język i kulturę hiszpańską. Aktywnie uczestniczyli w działaniach szkoły w zakresie edukacji globalnej a w szczególności w ramach obszaru sprawiedliwego handlu.
Praktyki odbywały się w sklepach handlu detalicznego różnych branż oferujących m.in. hiszpańskie produkty regionalne z Andaluzji oraz produkty Fair Trade. Uczestnicy zdobywali dodatkowe doświadczenie zawodowe zwiedzając wytwórnię oliwy, win, uczestnicząc w targach żywności ekologicznej i towarów regionalnych. Poznali zakres działań fundacji charytatywnej Agua de Coco wspierającej działania Fair Trade oraz niosącej pomoc kobietom i dzieciom w krajach dotkniętych ubóstwem. Grupa odbywająca praktykę na terenie Uniwersytetu w Cordobie poznała zasady promocji sprawiedliwego handlu uczestnicząc
w organizacji ich działań, tj. przygotowywanie śniadań Fair Trade oraz wymianie rzeczy niepotrzebnych. Zwiedzali szkołę w Cordobie gdzie poznali działania na rzecz sprawiedliwego handlu prowadzone przez szkolną społeczność.
Uczestnictwo w projekcie to nie tylko sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego ale też możliwość poprawienia umiejętności komunikowania się w językach obcych, poznania kultury hiszpańskiej i panujących tam zwyczajów . W czasie wolnym uczniowie poznawali przepiękne okolice a w weekendy jeździli na wycieczki. Zwiedzili zabytki Cordoby, Granady, Sewilli i Malagi.
Potwierdzeniem uczestnictwa w praktykach zawodowych są referencje, certyfikaty oraz Europass Mobilność, dokument, którym mogą posługiwać się w całej Unii Europejskiej. Międzynarodowe certyfikaty oraz nabyte umiejętności zawodowe, językowe i społeczne to niewątpliwy atut naszych absolwentów.

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach;
Tytuł projektu: Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji;
Okres realizacji projektu:05.11.2012-23.11.2012;
Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 56070,00 EUR.

4. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach;
Tytuł projektu: Pracuję mam szansę;
Okres realizacji projektu: 01.02.2013-31.05.2014;
Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 44 768,00 EUR.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice