Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet AWAIR

AWAIR

AWAIR.pngMiasto Katowice pełni rolę partnera w projekcie pn. Environmental integrated, multilevel knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas; Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej; akronim: AWAIR.


Group 1510@2x.png Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas - FUAs) oraz ich wpływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu  oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na poziomie ulicy).


Group 182.png

Rezultatem projektu ma być opracowanie planu dot. zmniejszenia wpłwu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

_______________________________________________________________________________________________ 

Partnerzy w projekcie:

   

arpae.png1. Lider projektu -

Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energiadell'Emilia-Romagna), Włochy.


cinsa1.png


2. Główni partnerzy

  • Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk o Środowisku (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, Włochy). Parma-Stemma.png

  • Miasto Parma (Włochy), 100px-Coa_Hungary_Town_Budapest_big.svg.png

  • Miasto Budapeszt – Dzielnica Zuglo (Węgry),Katowice Logo pion kolor.jpg

  • Miasto Katowice (Polska), 
Graz Austria.png

  • Miasto Graz (Austria),Bez-nazwy-2.png

  • Główny Instytut  Górnictwa, Image 4.png

  • Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungsz entrum für Umwelt und Gesundheit, Niemcy).

_______________________________________________________________________________________________

Group 799.png 

 Okres realizacji: 

 44 miesiące, tj. od 01.07.2017r. do 28.02.2021r.


Group 800.png


Całościowy budżet projektu wynosi:     1.951.729,50 €.

Budżet Miasta Katowice wynosi 295.525,00 - 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 251.196,25€, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 44.328,75 €.


_______________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o projekcie:


AWAIR.png

_______________________________________________________________________________________________

Opracowania wykonane na potrzeby realizacji projektu AWAIR:


O projekcie w skrócie - ulotka

pobierz.png

Zanieczyszczenie powietrza - KATOWICE

  pobierz.png

Indywidualna analiza miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Katowic pod kątem jakości powietrza

pobierz.png

Zdefiniowanie kluczowych elementów poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich

 pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice