Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet AWAIR

AWAIR

AWAIR.pngMiasto Katowice pełni rolę partnera w projekcie pn. Environmental integrated, multilevel knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas; Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej; akronim: AWAIR.


Group 1510@2x.png Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas - FUAs) oraz ich wpływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu  oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na poziomie ulicy).


Group 182.png

Rezultatem projektu ma być opracowanie planu dot. zmniejszenia wpłwu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

_______________________________________________________________________________________________ 

Partnerzy w projekcie:

   

arpae.png1. Lider projektu -

Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energiadell'Emilia-Romagna), Włochy.


cinsa1.png


2. Główni partnerzy

  • Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk o Środowisku (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, Włochy). Parma-Stemma.png

  • Miasto Parma (Włochy), 100px-Coa_Hungary_Town_Budapest_big.svg.png

  • Miasto Budapeszt – Dzielnica Zuglo (Węgry),Katowice Logo pion kolor.jpg

  • Miasto Katowice (Polska), 
Graz Austria.png

  • Miasto Graz (Austria),Bez-nazwy-2.png

  • Główny Instytut  Górnictwa, Image 4.png

  • Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungsz entrum für Umwelt und Gesundheit, Niemcy).

_______________________________________________________________________________________________

Group 799.png 

 Okres realizacji: 

 44 miesiące, tj. od 01.07.2017r. do 28.02.2021r.


Group 800.png


Całościowy budżet projektu wynosi:     1.951.729,50 €.

Budżet Miasta Katowice wynosi 295.525,00 - 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 251.196,25€, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 44.328,75 €.


_______________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o projekcie:


AWAIR.png

_______________________________________________________________________________________________

Opracowania wykonane na potrzeby realizacji projektu AWAIR:


O projekcie w skrócie - ulotka

pobierz.png

Zanieczyszczenie powietrza - KATOWICE

  pobierz.png

Indywidualna analiza miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Katowic pod kątem jakości powietrza

pobierz.png

Zdefiniowanie kluczowych elementów poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich

 pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice