Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

 MS logo.png

„Czyste powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie NFOS logo.png starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.Wsparcie 4_1.pngAdresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.Program przewiduje dofinansowanie m.in.:Wsparcie 4_2.png

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu ,

 • docieplenia przegród budynku,

 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wykaz urządzeń spełniających wymagania programu


Wsparcie 2_0.png


Warunek podstawowy:

dla budynków istniejących jest to wymiana starego pieca/kotła na paliwo  stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu. 

Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania to 37 000 zł,

 • minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 3 000 zł,

 • wielkość dofinansowania (poziom podstawowy) dochód roczny beneficjenta nie przekracza 100 000 zł,

 • wielkość dofinansowania (poziom podwyższony) zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. W gospodarstwie wielosobowym dochód nie przekracza 1 400 zł, a w jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł.

 

Formy dofinansowania:Wsparcie 4_4.png

 • dotacja

 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego_______________________________________________________________________________________________

                                                                                 Więcej informacji na stronie:        

                                                                                    wfośkat.png                  

                                      

                                                                             Katalog urządzeń grzewczych 

                                                                                      ioś.png


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice