Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji


Zgodnie z ustawą o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485 ze zm.) „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023”, przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLVII/1043/22 w dniu 28.04.2022 r. obowiązywał do dnia 31 grudnia 2023 roku. W związku z powyższym, obecnie nie można uznać, że nieruchomości położone w Katowicach leżą w granicach obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, specjalnej strefy rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z brzmieniem ww. ustawy, nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz Miasta Katowice.

Informuje się, iż  przystąpiono do prac zmierzających do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Do czasu wejścia w życie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji nie będą wydawane.

W związku z powyższym publikuje się Komunikat:

Komunikat_rewitalizacja_01_05_2024.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice