Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Miasto Katowice w związku z realizacją Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice przygotowało – informator o miejscach pomocy medycznej osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego znajdujących się na terenie miasta Katowice.

  Informator - zdrowie psychiczne.pdf


Polecamy również ulotkę informującą o podstawowych informacjach w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego:

  Ulotka "Zdrowie psychiczne w pigułce".pdf


-------------

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego


Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia poinformowało o funkcjonowaniu Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Centrum prowadzone jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach tej inicjatywy udzielana jest bezpłatna anonimowa i całodobowa pomoc telefoniczna 800 70 2222 oraz online (czai i email).

Przedmiotowej pomocy udzielają przede wszystkim psychologowie oraz w wyznaczonych godzinach specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie http://liniawsparcia.pl

-------------

Szanowni Państwo

W ramach realizacji Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 Samorząd Województwa Śląskiego opracował piąte wydanie Przewodnika Informacyjnego pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”.

Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie informuję, że wersję elektroniczną Przewodnika udostępniono na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://slaskie.pl/content/ochrona-zdrowia-psychicznego.

-------------


Uprzejmie informujemy o nowo otwartym, działającym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia
w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej
z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.


Na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl udostępniony został plakat z informacjami o działających placówkach na terenie kraju oraz o dyżurach specjalistów. Materiały do pobrania:

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Broszura-Centrum-Wsparcia.pdf

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ulotka-Centrum-Wsparcia.pdf

https://liniawsparcia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Plakat-Centrum-Wsparcia.pdf


-------------

Uchwałą nr XLV/848/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. przyjęto Strategię Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2020.pdf

Sprawozdanie za 2018 r.pdf

Sprawozdanie za 2019 r.pdf

-------------

W latach 2011-2015 w Katowicach realizowano Strategię Miasta Katowice wynikającą z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XIII/222/11 z dnia 5 września 2011 r.

  STRATEGIA MIASTA KATOWICE POZP.pdf

Sprawozdania z realizacji  Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice na lata 2011 – 2015:

  uchwała strategia sprawozdanie za 2011r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2012r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2013r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2014r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2015.pdf


-------------

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, które weszło w życie 16 września 2016 roku (Dz.U. z 2016, poz. 1492) zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do powołania zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Celem Zespołu będzie opracowanie projektu dla miasta Katowice, monitorowanie jego realizacji i ewaluację.

Zadaniem zespołu koordynującego realizację Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie opracowanie regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, ocena potrzeb ludności miasta Katowice w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej. Zadaniem zespołu będzie również realizacja, koordynacja i monitorowanie realizowanego Programu.

  Powołanie Zespołu Koordynującego.pdf


Pliki do pobrania:

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.pdf

Priorytetowe działania w obszarze zdrowia psychicznego na lata 2016-2020.pdf

Przewodnik Informacyjny.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice