Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ na nowo urodzone dzieci przyjmuje ZUS. 
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy  od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy  - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.
W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku,  wnioski do ZUS składają dopiero od 1 lutego 2022 r., wcześniej niema możliwości złożenia wniosku.
Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.


Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

-SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka; 

-SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym; 

-SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.


Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie przez: 

-Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez: portal Emp@tia,  przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.


Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.


Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: 
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022r. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice