Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024TERMINY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU ----> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria ----> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 roku

Nabór do szkół podstawowych - Informacja dla Rodzica.pdf

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.plUczeń 3.jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice