Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020„PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ W KATOWICACH"
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Organizatorzy „Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach", zachęcają Państwa do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją opisującą szczegółowy harmonogram działań profilaktycznych podejmowanych w placówkach oświatowych miasta Katowice w roku szkolnym 2019/2020, tj.:

- VI Święto Profilaktyki - Katowice 2020, które stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, realizowanych w danym roku szkolnym w katowickich szkołach.
Temat przewodni tegorocznej edycji projektu brzmi: „Wybieram wolność";

- Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego odbędzie się: Konkurs na plakat profilaktyczny.
Temat przewodni tegorocznej edycji projektu brzmi: „Bądź sobą - nie bądź stalkerem";

- VI Festiwal Przedstawień Profilaktycznych - podczas którego w ramach prezentowanych przez szkolne grupy teatralne przedstawieniach profilaktycznych będą promowane pozytywne wzorce i postawy określone w Programie Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice.
Temat przewodni tegorocznego festiwalu brzmi: „Wolność - kocham i rozumiem";

- VI Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych - w ramach którego zostaną wyłonione najlepsze filmy, które propagują kształtowanie otwartości na potrzeby i wartości ludzi, modę na życie bez uzależnień, troskę o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz promują zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w relacjach z ludźmi, a także rozwijają umiejętności pracy w zespole i zainteresowania artystyczne uczniów. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi: „Wybieram wolność";

- Miejskie Programy Profilaktyczne: „Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka" i „Bezpieczna młodzież".

Ponadto w ramach działań profilaktycznych w mieście Katowice realizowane będą programy, których koordynatorem jest Straż Miejska.

Profilaktyka Rówieśnicza 2019.2020 - Podsumowanie.pptx


Organizatorzy i współorganizatorzy działań profilaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
1. Urząd Miasta Katowice: Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.
2. Komenda Miejska Policji.
3. Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach.
5. Doradca Metodyczny Pedagogów i Psychologów szkolnych wraz z Radą Pedagogów i Psychologów.
6. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
7. Straż Miejska w Katowicach.
8. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.
Obraz1.pngObraz2.jpgObraz3.pngObraz4.pngObraz5.pngObraz6.jpgObraz7.jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice