Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


flaga i godło.png     NPRC logo.png

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3” w 2022 rokuDecyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2022 rok, które przeznaczone jest na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3” w roku 2022 w wysokości 228 000 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Dofinansowaniem objęto n/w jednostki oświatowe:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Katowicach, w wysokości 2 500,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 5 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 13 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w wysokości 2 500,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 16 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 40 w Katowicach, w wysokości 2 500,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w wysokości 2 500,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 63 im. Pluszowego Misia w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 74 w Katowicach, w wysokości 2 500,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 80 w Katowicach, w wysokości 2 500,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 85 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Miejskie Przedszkole Nr 94 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Barbary w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół - Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Zespole Szkół Nr 3 w Katowicach, w wysokości 4 000,00 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach, w wysokości 8 000,00 złotych

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych

- X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie, w wysokości 12 000,00 złotych

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych, w wysokości 12 000,00 złotych

- Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego, w wysokości 12 000,00 złotych.


Koszt całkowity zadania wynosi 285 000,00 złotych, w tym wartość dotacji: 228 000,00 złotych, wkład własny miasta Katowice: 57 000,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.


Informacja dot. programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacja dot. składania wniosków do programu


Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3" w 2021 roku

Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27 października 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok, które przeznaczone jest na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3" w roku 2021 w wysokości 39.000 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Dofinansowaniem objęto n/w jednostki oświatowe:

- Miejskie Przedszkole Nr 93 w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych
- Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych
- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych
- Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, w wysokości 12 000,00 złotych.

Koszt całkowity zadania wynosi 48.750,00 złotych, w tym wartość dotacji: 39 000,00 złotych, wkład własny miasta Katowice: 9 750,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice