Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO PROJEKT DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

PROJEKT DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH


Miasto Katowice w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zakończyło realizację projektu pn. „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”.

W ramach projektu powstały różnorodne opracowania m.in. mapy problemów społecznych występujących w różnych dzielnicach Katowic. Wyniki badań posłużą do aktualizacji Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Katowicach.

Ważnym wydarzeniem na zakończenie była konferencja prezentująca dorobek tego projektu, która odbyła się 27 czerwca 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas konferencji wystąpili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizację projektu, którzy przedstawili najważniejsze wątki analiz empirycznych oraz płynące z nich rekomendacje dla dalszego funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy społecznej w Katowicach.

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy konferencji otrzymali publikację podsumowującą realizację projektu, w tym Księgę Dobrych Praktyk.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice