Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Przedłużenie ul. Bocheńskiego

Przedłużenie ul. Bocheńskiego

Zapraszamy mieszkańców Katowic do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych dotyczących zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota - Panewniki."

Raport dostępny jest na dole strony. Życzymy przyjemnej lektury!

Z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie uruchomienia konsultacji można się zapoznać TUTAJ.

Inwestycja przedłużenia ul. Bocheńskiego pozwoli na stworzenie układu drogowego zapewniającego niezbędną przepustowość, poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu kierujących w ruchu lokalnym. Stworzy możliwości dla usprawnienia komunikacji pieszej, rowerowej i transportu publicznego oraz podniesie atrakcyjność terenów przyległych poprzez poprawę komunikacji z innymi częściami miasta. Proponowane są trzy warianty, pierwszy w kierunku południowym równolegle do ul. Dobrego Urobku wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej do ul. Hadyny, drugi i trzeci są przesunięte na zachód od pierwszego, w wariancie drugim do ul. Kijowskiej, natomiast w wariancie trzecim do ul. Hadyny (szczegóły na mapce). Analizowane koncepcje uwzględniają pełną infrastrukturę drogową, w tym wiadukt drogowy nad linią kolejową, rozwiązania dla rowerzystów i pieszych oraz transportu publicznego.


Konsultacje miały charakter informacyjno-diagnostyczny. Analiza danych zebranych w trakcie procesu konsultacyjnego pozwoli podjąć dalsze decyzje dot. prac projektowych. Należy jednak pamiętać, że faktyczny przebieg drogi może się różnić od przedstawionych w koncepcji. Na kolejnym etapie przygotowania do realizacji inwestycji, czyli na etapie opracowania projektu budowlanego, mieszkańcy Katowic zostaną ponownie zaproszeni do włączenia się w proces konsultowania.


przedłużenie Bocheńskiego.jpg

 


Wariant 1


grafika 2 Bochenskiego.PNG

Przebieg: od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku, tereny dawnej linii kolei piaskowej, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu), następnie do ul. Hadyny wzdłuż krawędzi terenów leśnych


Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew: ok. 1,69 ha

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 134 ml zł.

Wyburzenia:

- budynki niemieszkalne - 2 szt.,

- fundamenty - 3 szt.,

- garaż blaszany - 1 szt.


Zalety:

- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;

- wykorzystanie dla prowadzenia trasy przedłużenia ul. Bocheńskiego terenów dawnej linii kolejowej;

- spośród wszystkich wariantów w najmniejszym stopniu ingeruje w tereny zielone;

- skrzyżowanie na końcowym fragmencie (włączenie do ul. Hadyny) w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej.

 

Ujemne strony:

- planowany wiadukt przebiega w miejscu rozejścia się linii kolejowych co wymusza wykonanie wydłużonego obiektu - konieczna budowa obiektu wieloprzęsłowego w łuku poziomym i pionowym co znacząco wpływa na koszt inwestycji;

- zbliżenie do terenów ogródków działkowych;

- wariant najdroższy w realizacji.
Wariant 2


grafika 3 Bochenskiego.PNG

Przebieg: od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26, tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew: ok. 3,61 ha

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 88 mln zł.

Wyburzenia:

- budynki niemieszkalne - 1 szt.,

- fundamenty - 1 szt.


Zalety:

- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;

- przekroczenie ul. Brygadzistów zaprojektowano bez dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie;

- odsunięcie od terenów zabudowy przy ulicy Kombajnistów i Strzałowej;

- odsunięcie od terenów ogródków działkowych;

- przejście przez teren kolejowy dwuprzęsłowym wiaduktem następuje w miejscu, gdzie linie kolejowe mają ślad zbliżony do równoległego co minimalizuje koszty ww. obiektu;

- najniższe szacunkowe koszty realizacji inwestycji.


Ujemne strony:

- zaprojektowany wariant na znacznym odcinku przebiega przez tereny leśne;

- zbliżenie do zabudowy Osiedla Kokociniec;

- większy zakres wycinki drzew niż w wariancie 1.
Wariant 3


grafika 4 Bochenskiego.PNG

Przebieg: od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26, tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) do ul. Hadyny.Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew – ok. 3,99 ha

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 96,5 mln zł.

Wyburzenia:

- budynki niemieszkalne - 1 szt.,

- fundamenty - 1 szt.


Zalety:

- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;

- przekroczenie ul. Brygadzistów zaprojektowano bez dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie;

- odsunięcie od terenów zabudowy przy ulicy Kombajnistów  i Strzałowej;

- odsunięcie od terenów ogródków działkowych;

- przejście przez teren kolejowy dwuprzęsłowym wiaduktem następuje w miejscu, gdzie linie kolejowe mają ślad zbliżony do równoległego co minimalizuje koszty ww. obiektu.


Ujemne strony:

- wariant z większą ingerencją w teren zielony niż warianty 1 i 2.


Jak wyrazić opinię?


Od 23 listopada do 10 grudnia możliwy był udział w ankiecie internetowej - KLIKNIJ TUTAJ

Wydział Komunikacji Społecznej zapewniał wsparcie w wypełnieniu ankiety osobom wykluczonym cyfrowo w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 13 - w tym celu prosiliśmy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 259 31 44.

Dodatkowe uwagi i opinie można było również przesłać do 10 grudnia drogą mailową na adres konsultacje@katowice.euWyniki konsultacji:

Raport

Załącznik nr 1 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice)

Załącznik nr 2 (Zestawienie uwag przesłanych drogą e-mailową)

Załącznik nr 2a (załącznik do zestawienia uwag przesłanych drogą e-mailową)

Załącznik nr 3 (Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice)sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice