Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Katowice

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Katowice

Poniżej znajdują się informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miasta Katowice dla osób z niepełnosprawnościami. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt  z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami - więcej informacji.

Nazwa jednostkiAdres jednostki

Dostosowanie

Tak/Nie

Sposób dostosowaniaUwagi
Urząd Miasta Katowiceul. Młyńska 4TAK
wejście do budynku z poziomu zero, budynek wyposażony w 3 windy, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami, komunikat głosowy dotyczący numeru piętra, opis windy w alfabecie Braille'a, drzwi automatyczne, toaleta dla osób  z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, wsparcie dla klientów przez pracowników portiernimiejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
przy ul. Młyńskiej 4, możliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Młyńska 4 ATAK
budynek obsługi technicznej dwupiętrowy
z windą, wejście z poziomu zero oraz przewiązką na pierwszym piętrze z budynku Młyńska 4
możliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowice ul. Rynek 13

TAK

 

platforma dla osób z niepełnosprawnościami
 z poziomu zero/winda/opis w alfabecie Braille'a, drzwi automatyczne, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie dla klientów przez pracowników portierni

 

możliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Rynek 1TAK
W budynku Urzędu Miasta Katowice jest umożliwiony dostęp do wszystkich pomieszczeń. Na drzwiach, poręczach, windach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a. Panel sterujący windy jest wyposażony w informację głosową mówiącą, na którym piętrze winda się zatrzymała. Wszystkie windy znajdujące się w budynku są dostosowane do potrzeb osób
 z niepełnosprawnościami. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Urząd Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta  Katowice znajduje się duża wizualna tablica informacyjna z opisem i numerami stanowisk oraz strzałkami, gdzie można załatwić daną sprawę. Na tablicy zastosowane są również piktogramy, które zwiększają czytelność przekazu poprzez zamianę słowa pisanego
w element graficzny. Tablice kierunkowe znajdują się w pobliżu konkretnych stanowisk. Bezpośrednio nad każdym miejscem, gdzie prowadzona jest bezpośrednia obsługa klienta, znajduje się tablica z numerem  i opisem stanowiska. Przy stanowisku Informacji dostępny jest tłumacz języka migowego on-line, z którego można skorzystać w godzinach pracy Urzędu, usługa jest bezpłatna.  Dostęp do tłumacza jest natychmiastowy, bez potrzeby wcześniejszego umawiania się. Dodatkowo do dyspozycji pracowników Urzędu Miasta Katowice przeznaczono tablet z zainstalowaną aplikacją MIGAM, ułatwiającą kontakt z osobą posługującą się językiem migowym. Ponadto, na stronie internetowej Urzędu można połączyć się tłumaczem języka migowego bez wychodzenia
z domu. Tłumacz w imieniu klienta zadzwoni do pracownika Urzędu Miasta, po to by pomóc załatwić  danej osobie konkretną sprawę urzędową, z którą się zwraca. Również przy stanowisku informacyjnym zainstalowana jest pętla indukcyjna. Przy stanowisku Informacji Biura Obsługi Mieszkańców znajduje się stosowne oznaczenie ulokowane w widocznym miejscu, o dostępności takiej usługi.
W Biurze Obsługi Mieszkańców znajduje się: system kolejkowy, który podaje informację
o numerze biletu poprzez wywołanie głosowe oraz wizualne na ekranach stanowiskowych oraz ekranach LCD. Elektroniczna tablica ogłoszeń znajdująca się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice ma możliwość pochyłu ekranu, a także zmiany wersji dla osób słabowidzących. Stanowisko Informacji zlokalizowane jest bezpośrednio przy wejściu do budynku. Z tego miejsca można skorzystać zarówno w pozycji stojącej, jak
 i z pozycji siedzącej. Zapewniona jest możliwość dojechania przez wózek inwalidzki do lady frontem i skorzystania z powierzchni blatu na stanowisku. Informacja jest oznaczona piktogramami informującymi o pomocy w obsłudze osobom
z niepełnosprawnościami i osobom starszym oraz możliwości korzystania z pętli indukcyjnej i tłumacza języka migowego.
Wejście do Biura Podawczego Urzędu Miasta Katowice jest dostępne dla wszystkich klientów Urzędu, ponieważ jest wykonane
w formie dostosowanej pochylni zgodnie ze standardami dostępności. Bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu znajduje się pracownik ochrony, który w razie konieczności udziela pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed wejściem głównym do Urzędu znajduje się system przywoławczy dla osób
z niepełnosprawnościami poprzez włączenie przycisku, zostaje wezwana pomoc dla klienta.
Do Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 można wejść z psem asystującym. Na dwóch piętrach znajdują się krzesła oraz kanapy, na których można zaczekać na swoją kolej do podejścia do stanowiska.
Osoby z niepełnosprawnościami przyjeżdżające do Urzędu samochodem mogą skorzystać
z bezpłatnych miejsc parkingowych „kopert" zlokalizowanych przy
ul. Młyńskiej.
Urząd Miasta Katowiceul. Pocztowa 7NIE
-
Brak bezpośredniego dostępu z poziomu zero, zamontowano dzwonek przywołujący pracownika portierni, który kieruje osobę do miejsc przystosowanych – Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, budynek dwupiętrowy bez windy, możliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Plac Wolności 12 ATAK
wejście z poziomu zero, budynek wyposażony w trzy windy, opis pięter w windach w alfabecie Braille'a, wsparcie dla klientów przez pracowników portiernimożliwość wejścia
z psem asystującym,
Urząd Miasta Katowiceul. 3 Maja 7NIE
-
Wejście z przejścia do podwórka, brak dostępu z poziomu zero, zamontowano dzwonek przywołujący pracownika portierni, który kieruje osobą do miejsc przystosowanych – Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, winda nieprzystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami,
możliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Warszawska 4/Teatralna 7NIE
-
możliwość wejścia
z psem asystującym, brak wejścia z poziomu zero, winda nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Katowiceul. Francuska 70TAKwejście z podjazdem z poziomu zero, drzwi automatyczne/budynek A, trzy windy, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, budynek niski/podjazd z poręczami dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie dla klientów przez pracowników portiernimożliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Teatralna 17TAK
wejście z podjazdem z poziomu zero, podjazd z poręczami dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi automatyczne, winda z informacją głosową i opisem w alfabecie Braille'a, wsparcie dla klientów przez pracowników portiernimożliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Młyńska 2TAK
wejście do 3 pomieszczeń oddzielnie do każdego z poziomu zero z zewnątrz budynku, w jednym pomieszczeniu w godzinach pracy Urzędu znajduje się przynajmniej jedna osoba, w dwóch pozostałych pracownicy z wybranych Wydziałów umawiają się z klientamimożliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Pocztowa 5TAK
wejście z poziomu zero, dwoje drzwi, w tym jedne automatyczne,
 w jednej sali są obsługiwani klienci Urzędu Miasta
możliwość wejścia
z psem asystującym
Urząd Miasta Katowiceul. Warszawska 6NIE
-
możliwość wejścia
z psem asystującym, brak wejścia z poziomu zero, winda nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice