Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet O programie "Katowicka Karta Mieszkańca"

O programie "Katowicka Karta Mieszkańca"

kkm1.jpg


Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez miasto Katowice.

Program ma na celu:

 1. wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
 2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji;
 3. promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;
 4. zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu podatków;
 5. rozwój Miasta.

Program realizowany jest w szczególności w następujących obszarach:

 1. kultura;
 2. sport i rekreacja;
 3. turystyka i wypoczynek;
 4. oświata i wychowanie;
 5. zdrowie i pomoc społeczna;
 6. handel i usługi.

Kto może ubiegać się o Kartę Mieszkańca?

Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz (karta ważna jest tylko i wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzajacym tożsamość jej posiadacza). Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),
 • są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,
 • studenci uczelni zameldowani w mieście Katowice na pobyt czasowy,
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy w mieście Katowice, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

Zamelduj się na stałe w mieście Katowice by móc samodzielnie założyć sobie KKM (bez konieczności składania wniosku oraz udania się do urzędu) i korzystać ze zniżek!

W jaki sposób można uzyskać Kartę?

Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można uzyskać w wersji elektronicznej (samodzielnie mogą to zrobić tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (Katowicka Karta Mieszkańca) lub stronę internetową, przypisać do posiadanej karty bankowej (tzw. karta wirtualna) lub uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór karty kredytowej). Poniżej opisujemy, w jaki sposób można uzyskać kartę dla każdego z opisanych sposobów.  Można używać wszystkich trzech form karty jednocześnie lub korzystać z dowolnie wybranej przez siebie formy.

 • Aplikacja mobilna (M-karta)
  To najwygodniejszy i najszybszy sposób na pozyskanie Katowickiej Karty Mieszkańca. Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Katowicach – taką kartę możesz sobie wyrobić sam w dowolnej porze, bez wychodzenia z domu! System automatycznie po wprowadzeniu danych sprawdzi, czy znajdujesz się w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie – od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca. Aby uzyskać kartę w ten sposób należy pobrać bezpłatną aplikację Katowicka Karta Mieszkańca z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS), uruchomić ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Dodatkowym atutem aplikacji jest także możliwość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp.

  Jeżeli nie jesteś zameldowany w Katowicach na pobyt stały ale spełniasz jeden z warunków do otrzymania Karty określonych w regulaminie Programu, powinieneś dostarczyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 (stanowisko 13,14) w Katowicach, czynnym:       

 • w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00,
 • wtorki i środy w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

 • Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wirtualna)
  osoby zameldowane na stałe w Katowicach mogą zażyczyć sobie „zakodowania" Katowickiej Karty Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki będącym Akceptantem programu – np. w katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest w zakładce „wykaz zniżek"). Osoby nie posiadające stałego meldunku, ale spełniajace inne kryterium do jej otrzymania – by przypisać KKM do karty płatniczej – muszą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 (stanowisko 13,14) w Katowicach.
 • Wersja plastikowa 
  aby ją otrzymać tą formę Karty należy udać się do Urzędu Miasta Katowice - do Biura Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 (stanowisko 13,14) . Można także wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem www.kkm.katowice.eu.

Karta wydawana jest bezpłatnie, natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty (duplikat karty) następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł.

KKM wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosić będzie 2 lata od daty wydania KKM, z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Katowicach, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następować będzie automatycznie. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnienia do zniżek należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta KKM, o czym osoby te zostaną poinformowane poprzez preferowany przez siebie kanał komunikacji, tj. pocztą elektroniczną lub przez SMS.

Osoba posiadająca Kartę może zarządzać KKM za pośrednictwem konta utworzonego w aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej. Aplikacja internetowa oraz aplikacja mobilna umożliwia posiadaczowi KKM m.in.:

 • dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach
  i akcjach zniżkowych;
 • wyświetlanie przyznanych mu zniżek;
 • wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach KKM;
 • zmianę hasła oraz loginu (nadawanego podczas pierwszego logowania się do aplikacji);
 • sprawdzenie poprawności danych osobowych posiadacza KKM;
 • aktywowanie i dezaktywowanie M-karty;
 • zablokowanie KKM oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie KKM;
 • pobieranie historii transakcji wykonanych z użyciem KKM;
 • komunikację z BOK w sprawach związanych z KKM (wysyłanie i odbieranie wiadomości);
 • wnioskowanie o usunięcie konta/anonimizację danych.

W celu lepszego zabezpieczenia korzystania z KKM przez osoby małoletnie oraz umożliwienia kontroli rodzicielskiej możliwe jest stworzenie w aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej konta rodzinnego, w ramach którego użytkownik ma możliwość dostępu do informacji o wykorzystaniu KKM przez osoby, które podlegają jego władzy rodzicielskiej, opiece lub kurateli, małżonka lub partnera (za jego zgodą), o ile posiadają oni KKM.

W celu powiązania kont KKM w ramach konta rodzinnego, użytkownik może wprowadzić w aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej maksymalnie dwa numery kart KKM osób, którym chce udostępnić konto. Osoba o podanym numerze karty KKM musi zaakceptować to powiązanie.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice