Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet O programie "Katowicka Karta Mieszkańca"

O programie "Katowicka Karta Mieszkańca"


Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez miasto Katowice.

Program ma na celu:

 1. wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
 2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji;
 3. promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;
 4. zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu podatków;
 5. rozwój Miasta.

Program realizowany będzie w szczególności w następujących obszarach:

 1. kultura;
 2. sport i rekreacja;
 3. turystyka i wypoczynek;
 4. oświata i wychowanie;
 5. zdrowie i pomoc społeczna;
 6. handel i usługi.

Kto może ubiegać się o Kartę Mieszkańca?

Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),
 • są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,
 • studenci uczelni zameldowani w mieście Katowice na pobyt czasowy,
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy w mieście Katowice, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

Zamelduj się na stałe w mieście Katowice by móc samodzielnie założyć sobie KKM (bez konieczności składania wniosku oraz udania się do urzędu) i korzystać ze zniżek!


W jaki sposób można uzyskać Kartę?

Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można uzyskać w wersji elektronicznej (samodzielnie mogą to zrobić tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (Katowicka Karta Mieszkańca) lub stronę internetową, przypisać do posiadanej karty bankowej (tzw. karta wirtualna) lub uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór karty kredytowej). Poniżej opisujemy, w jaki sposób można uzyskać kartę dla każdego z opisanych sposobów.  Można używać wszystkich trzech form karty jednocześnie lub korzystać z dowolnie wybranej przez siebie formy.

 • Aplikacja mobilna (M-karta)
  To najwygodniejszy i najszybszy sposób na pozyskanie Katowickiej Karty Mieszkańca. Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Katowicach – taką kartę możesz sobie wyrobić sam w dowolnej porze, bez wychodzenia z domu! System automatycznie po wprowadzeniu danych sprawdzi, czy znajdujesz się w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie – od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca. Aby uzyskać kartę w ten sposób należy pobrać bezpłatną aplikację Katowicka Karta Mieszkańca z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS), uruchomić ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Dodatkowym atutem aplikacji jest także możliwość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp.

  Jeżeli nie jesteś zameldowany w Katowicach na pobyt stały ale spełniasz jeden z warunków do otrzymania Karty określonych w regulaminie Programu, powinieneś dostarczyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Obsługi Klienta KKM znajdujacym się przy ul. Pocztowej 5 w Katowicach, czynnym:
  • w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • w czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00,
  • w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.
 • Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wirtualna)
  osoby zameldowane na stałe w Katowicach mogą zażyczyć sobie „zakodowania" Katowickiej Karty Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki będącym Akceptantem programu – np. w katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest w zakładce „wykaz zniżek"). Osoby nie posiadające stałego meldunku, ale spełniajace inne kryterium do jej otrzymania – by przypisać KKM do karty płatniczej – muszą udać się do Biura Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5.
 • Wersja plastikowa 
  aby ją otrzymać tą formę Karty należy udać się do Urzędu Miasta Katowice - do Biura Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5. Można także wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem www.kkm.katowice.eu.

Karta wydawana jest bezpłatnie, natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł.

KKM wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosić będzie 2 lata od daty wydania KKM, z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Katowicach, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następować będzie automatycznie. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnienia do zniżek należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta KKM, o czym osoby te zostaną poinformowane poprzez preferowany przez siebie kanał komunikacji, tj. pocztą elektroniczną lub przez SMS.

Osoba posiadająca Kartę może zarządzać KKM za pośrednictwem konta utworzonego w aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej. Aplikacja internetowa oraz aplikacja mobilna umożliwia posiadaczowi KKM m.in.:

 • dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach
  i akcjach zniżkowych;
 • wyświetlanie przyznanych mu zniżek;
 • wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach KKM;
 • zmianę hasła oraz loginu (nadawanego podczas pierwszego logowania się do aplikacji);
 • sprawdzenie poprawności danych osobowych posiadacza KKM;
 • aktywowanie i dezaktywowanie M-karty;
 • zablokowanie KKM oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie KKM;
 • pobieranie historii transakcji wykonanych z użyciem KKM;
 • komunikację z BOK w sprawach związanych z KKM (wysyłanie i odbieranie wiadomości);
 • wnioskowanie o usunięcie konta/anonimizację danych.

W celu lepszego zabezpieczenia korzystania z KKM przez osoby małoletnie oraz umożliwienia kontroli rodzicielskiej możliwe jest stworzenie w aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej konta rodzinnego, w ramach którego użytkownik ma możliwość dostępu do informacji o wykorzystaniu KKM przez osoby, które podlegają jego władzy rodzicielskiej, opiece lub kurateli, małżonka lub partnera (za jego zgodą), o ile posiadają oni KKM.

W celu powiązania kont KKM w ramach konta rodzinnego, użytkownik może wprowadzić w aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej maksymalnie dwa numery kart KKM osób, którym chce udostępnić konto. Osoba o podanym numerze karty KKM musi zaakceptować to powiązanie.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice