Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Procedury i dokumenty

Procedury i dokumentyDOTACJE Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE W 2022 ROKU


Wniosek o dotacje na 2022r. - ogólny.pdf
Wniosek o dotacje na 2022r. - KKZ.pdf
Wniosek o dotacje na 2022r. - za tzw. efekt.pdf

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 września 2021 r.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
OD MARCA DO KOŃCA SIERPNIA 2020 r.

Zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 - zamieszczamy poniżej zdefiniowane zagrożenia/punkty krytyczne wraz z określeniem odpowiadającej im wagi zagrożenia w skali 0-5 dla prawidłowego funkcjonowania opieki nad dziećmi oraz proponowane dla nich rozwiązania w celu zminimalizowania skutków ewentualnego wystąpienia zagrożenia.

Zdefiniowane zagrożenia - punkty krytyczne - miejskie przedszkola.xlsx

Zdefiniowane zagrozenia - punkty krytyczne szkoły podstawowe.ods

Zdefiniowane zagrożenia - punkty krytyczne - szkoły średnie.xlsxPROWADZENIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
LUB ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGOTABELE SŁOWNIKÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Mając na celu ułatwienie pracy w poruszaniu się przez jednostki oświatowe w obszarze klasyfikacji budżetowej - zamieszczamy poniżej tabele słowników klasyfikacji budżetowej aktualnych na dzień ukazania się.

Tytuły dochodów - słownik.xlsx

Tytuły wydatków - słownik.xlsx


KWESTIONARIUSZE DIAGNOSTYCZNE POMOCNE
DLA NAUCZYCIELI/DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

kwestionariusz diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania 

kwestionariusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania

Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:

kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

        


ZASTĘPSTWO ZA DYREKTORA SZKOŁY - OPINIA PRAWNA

Poniżej zamieszczamy opinię prawną dotyczącą kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:

Zastępstwo dyrektora szkoły - opinia prawna.docRODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.

Przetwarzanie danych osobowych - dokumentacja.pptx


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice