Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Procedury i dokumenty

Procedury i dokumentyDOTACJE Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE W 2023 ROKU


Wniosek o dotację na 2023 rok - ogólny.pdf                                                 Wniosek o dotację na 2023 rok - KKZ.pdf
Wniosek o dotację na 2023 rok - za tzw. efekt.pdf                                      Wniosek o dotację na 2023 rok - poradnia.pdf

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 września 2022 r.PROWADZENIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
LUB ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TABELE SŁOWNIKÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ORAZ WYKAZY REALIZOWANYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Mając na celu ułatwienie pracy w poruszaniu się przez jednostki oświatowe w obszarze klasyfikacji budżetowej - zamieszczamy poniżej wykazy realizowanych zadań budżetowych oraz tabele słowników klasyfikacji budżetowej aktualnych na dzień ukazania się.

Tytuły dochodów 2022 - słowniki.xlsx                                        Tytuły wydatków 2022 - słowniki.xlsx

Zadania budżetowe bezpośrednie.xls                                                Zadania budżetowe pośrednie.xlsINFORMACJA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH W 2022 ROKU
TERMINÓW PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYPŁAT WYNAGRODZENIA

Terminy przekazywania wykazów godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli i terminy wypłat wynagrodzenia.pdf
Zmiana terminów przekazywania wykazów godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.pdf
KWESTIONARIUSZE DIAGNOSTYCZNE POMOCNE
DLA NAUCZYCIELI/DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

kwestionariusz diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania 

kwestionariusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania

Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:

kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

        


ZASTĘPSTWO ZA DYREKTORA SZKOŁY - OPINIA PRAWNA

Poniżej zamieszczamy opinię prawną dotyczącą kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:

Zastępstwo dyrektora szkoły - opinia prawna.pdf


RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.

Przetwarzanie danych osobowych - dokumentacja.pptx
ZAMÓWIENIE NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zamówienie sprzętu komputerowego do placówki oświatowej - wzór wniosku.docx   DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW DZIECI Z MIASTA KATOWICE W 2022 ROKU
NA TZW. "ZIELONE SZKOŁY"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie dofinansowania zielonych szkół.pdf

books-3071110_961.jpg

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice