Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Aby start był łatwiejszy

Aby start był łatwiejszy

 pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Aby start był łatwiejszy


Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. Grupą docelową było 42 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki wchodzącej w skład ww. Zespołu.


Projekt miał na celu podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się z otoczeniem.


Cel został osiągnięty m.in. poprzez:


  • badania przesiewowe mowy,

  • zajęcia terapii logopedycznej,

  • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.


Okres realizacji projektu: styczeń 2011 – grudzień 2012

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 147 613,00 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryje 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice