Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet European Science in the City and Euroscience Open Forum – Katowice 2024

European Science in the City and Euroscience Open Forum – Katowice 2024

logotyp dla projektu.jpg

Tytuł projektu:  European Science in the City and Euroscience Open Forum – Katowice 2024

Akronim: KTW.Science
Program: HORIZON EUROPE (Horyzont Europa) finansowany w 100% ze środków Komisji   Europejskiej
Nabór: HORIZON-WIDERA-2023-ESOF-IBA (European Science in the City next generation)
Temat: HORIZON-WIDERA-2023-ESOF-IBA 
Działania horyzontalne: Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji - Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Opis projektu:
Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wiedzy i wyników badań naukowych, zbudowanie oddolnego zainteresowania osiągnięciami naukowymi oraz stworzenie z nauki podstawowego instrumentu dialogu obywatelskiego w procesie transformacji regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie całorocznego programu obchodów związanych z pozyskanym przez miasto Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w roku 2024 oraz dyskusję europejskiego środowiska specjalistycznego w czasie konferencji EuroScience Open Forum 2024. Katowice są pierwszym w historii miastem z Europy Środkowo-Wschodniej, któremu tytuł został przyznany. Będzie to wydarzenie przełomowe, skupiające uwagę świata nauki i technologii na naszym regionie, co przyczyni się do przyspieszenia koniecznych procesów jego transformacji. 
Celem szczegółowym miasta Katowice i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (lidera Konsorcjum Akademickiego Miasto Nauki) jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie nauki, upowszechnianie dorobku naukowego mieszczących się na terenie miasta uczelni oraz budowanie trwałego dialogu naukowego na szczeblu europejskim. Aby to osiągnąć, niezmiernie istotny jest program całorocznych obchodów, wynikający z potrzeb i oczekiwań mieszkańców, mający wymiar europejski. 

Partnerzy projektu : Uniwersytet Śląski w Katowicach

Okres realizacji: X II 2023 – V 2025

Wartość projektu: Całkowity budżet projektu to 2 000 000,00 EUR, w tym środki dla Miasta Katowice to 1 265 347,75 EURO

Stan realizacji:  Projekt dofinansowany.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice