Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Jesteśmy różni w szkole równych szans

Jesteśmy różni w szkole równych szans

Tytuł projektu: 
Jesteśmy różni w szkole równych szans

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.02-Kształcenie ogólne

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 80 uczniów (38 K i 42 M) Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tj. organizację zajęć logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć wspierających zdrowie psychiczne i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, w okresie od 1.06.2024r. do 30.06.2026r., tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. 

W projekcie zaplanowano realizację 5 zadań: - zadania 1,2 i 3 – obejmują zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język polski, matematykę i język angielski) wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i sprzętu, - zadanie 4 – obejmuje zajęcia specjalistyczne z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i adaptacją pomieszczeń, - zadanie 5 – to zajęcia wspierające zdrowie psychiczne tj. muzykoterapia, w ramach tego zadania zakupione zostaną także sprzęty i pomoce dydaktyczne.


Okres realizacji projektu: 
2024.06.01 – 2026.06.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 472.253,75 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 401.415,68 zł
dofinansowanie z BP 10%:   47.225,38 zł
wkład własny Miasta   5%:   23.612,69 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice